IMPEL Logo

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerinti engedélyezés

2016 - 2018

Befejezett

A projekt leírása és céljai

A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek központi szerepet játszanak az állam- és kormányfők által jóváhagyott, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására és visszafordítására irányuló EU 2020-as célkitűzés elérésében. A Bizottság e cél elérése érdekében ambiciózus stratégiát fogadott el, amely hat célkitűzésből áll. E stratégia 1. célkitűzése a biológiai sokféleség védelme érdekében az uniós természetvédelmi jogszabályok "teljes körű végrehajtására" összpontosít, és a természetvédelmi helyzet jelentős javítását írja elő.

A Bizottság 2012-2014-ben elvégezte a "Tanulmány a Natura 2000 területekre vonatkozó 6. cikk (3) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás értékeléséről és javításáról" című tanulmányt. Ebben csak a természetvédelmi hatóságokat vonták be. A gyakorlatban nagyon sokféle megközelítést alkalmaztak. Összességében megállapítást nyert, hogy a 6.3. cikk szerinti engedélyezési eljárás jól működik. Néhány ország/régió azonban arról számolt be, hogy egyes hatóságok és/vagy ágazatok még mindig nem értik a 6.3. cikk szerinti eljárást, illetve nem hajlandók elfogadni azt. Több ország arról számolt be, hogy továbbra is nagy szükség van egy szisztematikusabb és következetesebb értékelési keretrendszer kialakítására, készségfejlesztő képzésre és helyben adaptált útmutatásra.

Kőbányák és külszíni bányászat (2016-2017)

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon az IMPEL-en belüli kapacitás folyamatos fejlesztéséhez, valamint a tagállamok közötti erőgyűjtéshez és tapasztalatcseréhez a természetvédelmi irányelvek megfelelő nemzeti szintű végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása, a természet
megőrzés előmozdítása és a nem energetikai ásványkincsek kitermeléséről szóló HD-irányelv 6. cikke (3) bekezdése végrehajtásának és érvényesítésének vizsgálata révén, különös tekintettel a kőbányákra és külszíni bányászatra:

  1. A "Nem energetikai célú ásványi nyersanyagok kitermelése
    és a Natura 2000" című uniós útmutató dokumentum alkalmazhatóságának értékelése a kőbányák és külszíni bányászat (kő, homok
    (gödrök), kréta, kavics és egyéb termékek előállítása a polgári építőipar, az ipar stb. számára) témakörében.); és
  2. A tagállamok gyakorlatának feltárása, elemzése és konkrét példákkal történő bemutatása a HD 6. cikke (3) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban, az ágazatot illetően.

A projekt 2017-ben is hozzájárul az IMPEL-en belüli kapacitásfejlesztéshez, valamint a tagállamok közötti tapasztalatcsere és erőgyűjtés a természetvédelmi irányelvek megfelelő végrehajtásának és betartatásának biztosítása, a természetvédelem előmozdítása érdekében.

Egy ilyen cél elérése érdekében a projekt 2017-ben a nem energetikai ásványi nyersanyagok kitermeléséről szóló HD-irányelv 6. cikke (3) bekezdésének, pontosabban a kőbányákra és a külszíni bányászatra vonatkozó végrehajtásának és érvényesítésének feltárását tűzte ki célul, a következők biztosításával:
a) Útmutató dokumentum kidolgozása a Natura 2000 területeken vagy azok közelében található kőbányák és külszíni bányászatok ellenőrzésére vonatkozóan, a Natura 2000 területeken vagy azok közelében
b) Útiterv felállítása a természetvédelmi területek ellenőrzésére vonatkozó tervezési eszköz kidolgozásához (beleértve az IRAM-eszköz használatának lehetőségét).

 

Kapcsolódó fájlok/információk

 

Number: 2016/15 - 2017/19 – Status: Befejezett – Period: 2016 - 2018 – Topic: Természetvédelem - Tags:

Subscribe to our newsletter