IMPEL Logo

Műanyaghulladék-szállítások (korábbi kínai behozatali tilalom a műanyaghulladékra)

2019

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A becslések szerint 2018 előtt Kína 7 millió tonna műanyaghulladékot fogadott el hasznosításra. A műanyaghulladék behozatalára vonatkozó tilalom bevezetésével Kína sokkot okozott a globális műanyaghulladék-kereskedelemben. Az így kiszorult hulladékot többnyire a szomszédos ázsiai országokba szállították. A legtöbb ilyen országnak nincs kapacitása arra, hogy ezt a mennyiséget anESM-ben feldolgozza. További információkra van szükség ezekről a hulladékáramlásokról a politikai döntéshozók és a szabályozók jobb tájékoztatása, valamint e hulladékáramlások végső rendeltetési helyének feltárása érdekében.

A Bázeli Egyezmény műanyag hulladékokra vonatkozó módosításai 2021 januárjában lépnek hatályba. Bizonytalanság van, különösen az EU-n kívüli OECD-országok esetében, hogy hogyan fogják ezeket a módosításokat végrehajtani. Az EU olyan módosításokat vezetett be, amelyek a Bázeli Egyezmény szövegéhez képest további műanyaghulladékokat vonnak a zöldlista hatálya alá. Ez torzíthatja a piacot a harmadik országokhoz közeli uniós tagállamokban. Úgy véljük, hogy a kódexek nagyobb fokú tisztázása előnyös lenne az illetékes hatóságoknak Európa-szerte, és ezt meg lehetne osztani az Európán kívüli illetékes hatóságokkal is.

A projekt céljai:

 • Az illetékes hatóságok segítése a bázeli műanyaghulladék-módosítások végrehajtásában dokumentált útmutatás és segítségnyújtás nyújtásával egy webinárium-sorozaton keresztül.
 • Az ír és európai műanyaghulladék végső rendeltetési helyének jobb megértése.
 • A szabályozó hatóságok számára jobb megértést nyújt a műanyaghulladékok áramlásáról, különösen az ázsiai országokba, valamint arról, hogy a vámhatóságok hogyan lépnek kölcsönhatásba a WSR-rel.

  Kapcsolódó fájlok/információk

   

  • A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv (hulladékokról szóló keretirányelv)
  • .
  • A (EU) 2018/851 irányelv (hulladékokról szóló irányelv átdolgozása).
  • A hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet.
  • 1418/2007/EK rendelet a zöld listán szereplő hulladékok egyes nem OECD-országokba történő szállításáról.
  • Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 2019/904 irányelv (Egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv).
  • Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről.
  • Bázeli COP 14 határozat (BC – 14/12) az egyezménynek a műanyaghulladékok országhatárokon át történő szállításának fokozott ellenőrzése érdekében történő módosításáról
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: Folyamatos – Period: 2019 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter