IMPEL Logo

A vízben lévő peszticidek csökkentése

2016 - 2016

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A versenyképes mezőgazdasági termelés és a vízi ökoszisztémák védelme közötti egyensúly a közös agrárpolitika (KAP) és a vízügyi keretirányelv (VKI) keretében az EU tagállamainak egyik fő gondja.A növényvédő szerek fenntartható használatának elérését szolgáló eszközök a vidékfejlesztési programok (VP) keretében finanszírozott önkéntes agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások, valamint a VKI szerinti kölcsönös megfeleltetésre és alapintézkedésekre vonatkozó szabályozási minimumkövetelmények. A felszín alatti és felszíni vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében a WFD 11. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy a peszticidek használatának megelőzésére és ellenőrzésére irányuló intézkedéseket felül kell vizsgálni, és szükség esetén aktualizálni kell, és azokat be kell építeni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe. Le kell írni a nemzeti szabályozást a célok elérése érdekében, és a peszticidek fenntartható használatáról szóló (2009/128/EK) irányelvnek megfelelően a peszticidek használatának megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó alapvető intézkedések e jogi alapját meg kell határozni abban az intézkedési programban, amelyet a tagállamok a vízügyi keretirányelvnek megfelelően 2015 decemberében véglegesítenek. Továbbá, a WFD szerint kockázatalapú (operatív) monitoringprogramokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy követni lehessen a felszín alatti és felszíni vizekben lévő szennyező anyagok csökkentését célzó intézkedések szükségességét. Ezeket a monitoringköltségeket a tagállamokon belül különböző mértékben a lakosság és a növényvédőszer-felhasználók fedezik. A WFD végrehajtása az első gazdálkodási ciklusban zajlik, és a tagállamokban a feltételek és a nemzeti problémák és lehetőségek függvényében különböző végrehajtási hiányosságok vannak. Az IMPEL hálózat tervezi, hogy kicseréli a WFD további nemzeti jogba való átültetését elősegítő terveket és stratégiákat annak érdekében, hogy harmonizált egyensúlyt teremtsen a kötelező és az önkéntes intézkedések között, valamint a "szennyező fizet" elv harmonizált alkalmazását a monitoring költségeinek megosztásakor.

A projekt célja, hogy elősegítse az ismeretek és tapasztalatok cseréjét a következőkkel kapcsolatban:

  • Hogyan találják meg a tagállamok az egyensúlyt az önkéntes és a kötelező intézkedések között;
  • Hogyan határozzák meg a tagállamok a jogi alapokat a WFD-ben foglalt célkitűzések elérése érdekében;
  • A peszticidek kockázatalapú ellenőrzésének megtervezése;
  • Hogy az önkéntes agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások miként eredményezik a peszticidek vízben lévő koncentrációjának csökkentését.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

Number: 2016/13 - 2017/14 – Status: Befejezett – Period: 2016 - 2016 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter