IMPEL Logo

Hulladékból származó tüzelőanyag (RDF) projekt

2017

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A hulladékból származó tüzelőanyag (RDF) olyan hulladéktüzelőanyag, amelyet szilárd hulladék aprításával és dehidratálásával állítanak elő. Elsősorban kommunális és ipari hulladék éghető összetevőiből, például papírból, fából és műanyagból áll. Az RDF-et az Európai Unión belül nagy mennyiségben szállítják, és energia és hő előállítására használják.

Ez a projekt tanulmányozni fogja a vonatkozó jogszabályokat, megvizsgálja, hogyan állítják elő az RDF-et, milyen anyagokat használnak fel a gyártáshoz, és a különböző alkalmazott módszerek minőségi szempontjait. Az is fontos szempont, hogy hogyan kezelik és szállítják a kemencét a termeléstől a végső hasznosításig. Ez lehetővé teszi a kemencével kapcsolatos kérdések jobb megértését, és közös iránymutatást készíthetünk például arról, hogy hogyan határozzák meg a kemencét, milyen hulladékkódexek alkalmazandók, és milyen információkat és adatokat kell az illetékes hatóságoknak ellenőrizniük az előzetes írásbeli bejelentési eljárás során.

Várt eredmények:

  • információk és adatok cseréje az RDF-gyártással, -hasznosítással és -szállítással kapcsolatban a részt vevő tagállamok között
  • Az RDF-fel kapcsolatos kérdések, mint a fogalommeghatározások, a jogszabályok és a végrehajtás jobb megértése
  • Az RDF szállítására vonatkozó előzetes írásbeli értesítésre és hozzájárulásra vonatkozó konkrét követelményekre vonatkozó iránymutatás kidolgozása
  • A tagállamok illetékes hatóságai között az RDF-ekre vonatkozó előzetes írásbeli bejelentési eljárások következetes alkalmazásának ösztönzése
  • .

Number: 2017/08 – Status: Befejezett – Period: 2017 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter