IMPEL Logo

Folyófejlesztési tervezés

2017 - 2018

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az EU számos folyója, tava és patakja messze van attól a jó vízügyi állapottól, amelyet az EU vízügyi keretirányelvének megfelelően 2015 decemberére, vagy legkésőbb 2027-re el kellett volna érniük. Németországban például a folyók és patakok mindössze 10%-a rendelkezik jó ökológiai és kémiai állapottal, ami a szennyvíz, a mezőgazdasági műtrágyák és növényvédő szerek okozta szennyezésnek, az erős csatornázásnak, a vízgátak akadályozásának, valamint a vízgyűjtő területeken a városok terjeszkedésének és a talajtömítésnek tudható be. A víz állapotára gyakorolt hatások csökkentése és visszafordítása érdekében integrált módon kell értékelni ezeket, és gondosan meg kell határozni a szükséges intézkedések prioritásait.

A folyófejlesztési terv a megfelelő eszköz a helyzet javítását célzó, tudásalapú, kötelező és önkéntes intézkedések megszervezésére. A gyakorlatban azonban ritkán alkalmazzák, mivel az ügynökségek félnek a többletköltségektől és -ráfordításoktól.

A projektnek információkat kell gyűjtenie a legjobb gyakorlatokról, és útmutatást kell adnia, hogyan lehet költséghatékony módon folyók fejlesztési terveket készíteni és végrehajtani, hogy a tagállamok szabályozó hatóságai ösztönözve legyenek arra, hogy használják ezt az eszközt a joghatóságuk alá tartozó felszíni vizek helyreállítására.

A projekt célja, hogy más, vízzel kapcsolatos IMPEL-projektek (pl. SWETE, ReDuPiWa, Jó gyakorlat a nitrátszennyezés kezeléséhez) tapasztalataira építsen a vízügyi keretirányelv végrehajtásához szükséges legjobb gyakorlatok megosztása érdekében.

A projekt célja, hogy a vízügyi keretirányelv végrehajtásához szükséges legjobb gyakorlatokat megossza egymással.

Várt eredmények

  • Mezei látogatások a résztvevők számára készített tájékoztató dokumentumokkal
  • Olvasó dokumentum (Útmutató a folyók fejlesztési tervezéséhez)
  • A projekt zárójelentése.

Number: 2017/12 - 2018/08 – Status: Befejezett – Period: 2017 - 2018 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter