IMPEL Logo

PÓKHÁLÓ: Stratégiai projekt a környezeti bűnözés felderítésének és megszakításának fokozására a Nyugat-Balkánon

2018 - 2019

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A SPIDER WEB-et az Európai Unió és a Németországi Szövetségi Köztársaság közösen finanszírozza a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) támogatási megállapodása alapján az IPA/2017 Súlyos bűnözés elleni küzdelem a Nyugat-Balkánon projekt keretében.

A könnyebb tájékozódás érdekében az alábbiakban a SPIDER WEB frissítéseit olvashatja:

1. Háttér

A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem, beleértve az uniós és nemzetközi jogszabályokban és megállapodásokban szabályozott környezeti bűncselekmények elleni küzdelmet, mint például a védett vadon élő állat- (különösen madarak) és növényfajok példányainak leölése, megsemmisítése, birtoklása vagy kereskedelme, az illegális fakitermelés / faanyagszabályozás vagy a (veszélyes) hulladékok nem megfelelő gyűjtése, szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása, nem csak, de különösen Délkelet-Európában (SEE) kulcsfontosságú kihívás a gyenge környezettudatosság, adathelyzet, pénzügyi és emberi erőforrások miatt. Ezeket a jogsértéseket ma még mindig nem tekintik eléggé kiemelt fontosságúnak, miközben az emberi egészségre, az ökoszisztémákra és a környezetre gyakorolt hatásuk jelentős.

A megfelelési láncok (engedélyezők, ellenőrök, rendőrség, ügyészség és igazságszolgáltatás) csak annyira erősek, amennyire a leggyengébb láncszem. Az ellenőrző szervek, valamint a vámhatóságok szintén kulcsfontosságú szereplők e megfelelési lánc erősségének meghatározásában.

A környezeti bűncselekményekkel kapcsolatos tudatosságnövelésre, célzott kapacitásépítési intézkedésekre és együttműködésre van szükség a megfelelési lánc különböző szereplőinek támogatása érdekében Délkelet-Európában, hogy a környezeti bűncselekmények ismertségét és prioritási szintjét növeljék a régióban. Az uniós csatlakozási folyamat lehetőséget biztosít arra, hogy a délkelet-európai szereplők kapcsolódjanak a kapcsolódó uniós hálózatokhoz a fenntartható partnerség és az egyéni és szervezeti szintű folyamatos cserék érdekében.

2. Cél

A SPIDER WEB általános célja a környezetvédelmi bűnüldözési lánc valamennyi szereplőjének tudatosságának és készségeinek növelése a jogellenes magatartás sikeres megszakítása és üldözése, valamint az ilyen magatartás emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatásainak korlátozása érdekében.

3. Hatály

A munka földrajzi hatálya kezdetben a következő 6 célországra összpontosul:

 • Albánia
 • Bosznia-Hercegovina
 • Nord-Macedónia
 • Koszovó*
 • Montenegró
 • Szerbia

A SPIDER WEB eredményei és eredményei azonban az összes IMPEL-tagszervezet számára felhasználásra és alkalmazásra rendelkezésre állnak.

Az általános hangsúly a környezetvédelmi kérdéseken lesz, azonban a következő két témát helyezték előtérbe:

 1. Naturvédelem; beleértve az élőhely- és madárvédelmi irányelv hatálya alá tartozó vadon élő állatok kereskedelmét, valamint az EU faanyagrendeletében szabályozott fakitermelést.
 2. Hulladékgazdálkodás; a lánc minden aspektusára kiterjed, a keletkezési helytől a szállításig és kezelésig, az EU hulladékirányelvei és -rendeletei (beleértve a hulladékokról szóló keretirányelvet, a hulladékok európai jegyzékét, a hulladékszállítási rendeletet és az egyes hulladékáramokra vonatkozó jogszabályokat) hatálya alá tartozókat.

4. Módszertan

 1. A megközelítés először a 6 célországban a fent említett rendelkezések gyakorlati végrehajtásában és érvényesítésében fennálló helyzet és esetleges hiányosságok felmérése, valamint az összes érintett hatóság képzési igényeinek felmérése. Ezen eredmények alapján képzési tanterveket dolgoznak ki a végrehajtási láncban érintett hatóságok operatív tevékenységeinek és kapacitásainak támogatására. De az operatív hálózatépítés megkönnyítése, valamint a hatékonyabb és összehangoltabb bűnüldözési stratégiák elfogadásának támogatása érdekében is.
 2. A SPIDER WEB tevékenységeinek középpontjában a képzési anyagok kidolgozása (a képzési igények meghatározását követően), a képzés megtartása és egy képzési kézikönyv kidolgozása áll. A képzési kézikönyvnek lesznek rendőrök, ügyészek és bírák, valamint lehetőség szerint a civil társadalmi szervezetek számára készült részei. A képzési anyagok kidolgozása magában foglalja a különböző résztvevői csoportok (engedélyezők, ellenőrök, rendőrök, ügyészek és bírák) által a képzési műhelyekben használt prezentációk, eszközök, gyakorlatok, szünetek, esettanulmányok és útmutatók elkészítését.
 3. A zárókonferencia lehetőséget nyújt a résztvevők egy sorának arra, hogy együtt megvitassák a megfelelési lánc egészét. Ha lehetséges, a SPIDER WEB-et hivatalosan lezáró plenáris ülést megelőzően több, a kulcsfontosságú témákkal foglalkozó szüneti/mini-műhelyülés kerül összehívásra. A konferenciát követően a hat országra szabott ajánlásokat tartalmazó zárójelentés készül, amelyet elektronikus formában terjesztünk.

Teljesíthető eredmények és kimenet:

 • alapfelmérés és jelentés
 • képzési szükségletfelmérés (TNA) és jelentés
 • képzés kidolgozása
 • képzés megvalósítása
 • képzési kézikönyv terjesztése
 • konferencia
 • zárójelentés
 • eszközök, információk, legjobb gyakorlatok terjesztése

5. Csapat

A SPIDER WEB csapat a következő személyekből áll:

IMP010_Introductie_Team def.jpg 1,23 MB

 

 

 

 

Number: NA – Status: Befejezett – Period: 2018 - 2019 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter