IMPEL Logo

Az IED végrehajtásának támogatása

2015

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A projekt célja a tudás és a bevált gyakorlatok megosztása a szabályozási szakemberek között, valamint útmutatók és képzési anyagok kidolgozása az ipari kibocsátási irányelv (IED) hatékony végrehajtásának támogatása érdekében. A projekt konkrét eredményei a következő négy évben (2021-2024) a következők lesznek:

 • A szabályozási szakemberek által az IED végrehajtásával kapcsolatban tapasztalt, még megoldatlan problémák jobb megértése, hogy a projekt munkája során prioritásokat lehessen felállítani, és a problémák megoldásának elősegítésére lehessen összpontosítani.
 • A kockázatalapú megközelítések alkalmazásának támogatása a szabályozási beavatkozások tervezése és végrehajtása során, hogy a környezetvédelmi hatóságok korlátozott erőforrásait hatékonyabban lehessen felhasználni az emberekre és a környezetre a legnagyobb hatást gyakorló létesítmények és tevékenységek célzására, valamint az IED-nek való meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek megoldásához való hozzájárulás.
 • A rutinszerű és nem rutinszerű környezetvédelmi ellenőrzések és szükség esetén a végrehajtási intézkedések hatékonyságának és eredményességének jobb megértése a megfelelés előmozdítása és az IED követelményeinek teljesítése terén.
 • Az IED-n belüli azon eszközök azonosítása, amelyek hozzájárulhatnak a körforgásos gazdaság európai megvalósításának általános célkitűzéséhez, és a végrehajtásukkal kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása.
 • Az európai zöld megállapodás szakpolitikai célkitűzéseinek és intézkedéseinek támogatása annak értékelésével, hogy az IED végrehajtása hogyan alkalmazható hatékonyabban az energiahatékonyság javítása, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az erőforrások hatékonyabb felhasználásának előmozdítása és az éghajlatváltozás hatásaira való reagálás érdekében.
 • Az iparból eredő közterületi zavaró problémák - többek között a szagok, a zaj és a szemét - hatékonyabb szabályozása a konfliktusok és panaszok típusainak és forrásainak, valamint a különböző megközelítések kezelésének és megoldásának vizsgálatával.
 • A BAT jobb alkalmazása a környezetvédelmi engedélyezésben azáltal, hogy számos konkrét technikai kérdésre összpontosítunk, azonosítjuk és népszerűsítjük a bevált gyakorlatokat, valamint tanácsokat és útmutatást dolgozunk ki.
 • A kötelezettek önellenőrzésének és jelentésének megbízhatóbb ellenőrzése azáltal, hogy a szabályozó szervezetek között megosztjuk és azonosítjuk a bevált gyakorlatokat az önellenőrzési adatok minőségének és megbízhatóságának javítása érdekében.
 • A BREF-dokumentumok minőségének javítása annak biztosításával, hogy a szabályozási szakemberek tudása és tapasztalatai visszakerüljenek a BREF-dokumentumok felülvizsgálati és átdolgozási ciklusába.
 • Az ipari ágazatokból származó egyes szennyező anyagok forrásainak és hozzájárulásának jobb megértése, valamint annak, hogy a meglévő környezetvédelmi jogszabályok - beleértve az IED-t és a levegőminőségi irányelvet - végrehajtása hogyan javítható a légszennyezés szabályozása és csökkentése, valamint a vonatkozó környezeti levegőminőségi előírások elérése érdekében.
 • gyakorlati megoldások a BAT-következtetések végrehajtására a hulladékégetési ágazatban, hogy elősegítsék az egyenlőbb versenyfeltételek elérését Európa-szerte.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 

alatt találhatók.

Number: 2021/01, 2020/01, 2019/01, 2018/01, 2017/01, 2016/01, 2015/01 – Status: Folyamatos – Period: 2015 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter