IMPEL Logo

Az integrált kockázatértékelési módszer (IRAM) végrehajtásának támogatása

2014 - 2014

Befejezett

Projekt leírása és céljai

2011. január 6-án lépett hatályba az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED), amelynek a 80. cikk (1) bekezdésében felsorolt rendelkezéseit két éven belül kellett átültetni a nemzeti jogba. Az IED új követelményeket határoz meg az ipari létesítmények ellenőrzésére vonatkozóan, az irányelv 23. cikkében leírtak szerint. A rutinszerű környezetvédelmi ellenőrzésekre vonatkozó kötelezettségek új kihívást jelentenek az EU tagállamai számára. Az IMPEL az IMPEL easyTools projekt keretében már kidolgozott egy integrált kockázatértékelési módszert (IRAM), amely eszközként segíti a tagállamokat az IED 23. cikkében foglalt követelmények teljesítésében. Az integrált kockázatértékelési módszer (IRAM) és a kapcsolódó informatikai eszköz kifejlesztése egyértelművé tette, hogy a kockázatértékelési eszközt nemcsak az IED-ellenőrzésekhez, hanem a Seveso-irányelv és az RMCEI szerinti ellenőrzésekhez is használni kell.

Ennek megfelelően két fő célkitűzést határoztak meg:

  1.  Az IRAM végrehajtásának megkönnyítése a tagállamokban a különböző típusú ellenőrzésekre és a kapcsolódó feladatokra vonatkozóan, ahogyan azt a hatályos vagy folyamatban lévő európai jogszabályok körvonalazzák;
  2.  Biztosítani, hogy a környezetvédelmi ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályokat a tagállamokban egyformán alkalmazzák, az EU Tanácsa által a 7. környezetvédelmi cselekvési tervben támogatott egyenlő versenyfeltételek megvalósítása és az új európai szabályozásokkal való végrehajtás érdekében.

 

Number: 2014/11 – Status: Befejezett – Period: 2014 - 2014 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter