IMPEL Logo

Fenntartható földterületek terjesztése

2015

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A projekt (SWETE-Safeguarding the Water Environment Throughout Europe, I-V fázisok) célja, hogy a szabályozási megközelítéseink közös megértését, szakértői hálózatok kiépítését és közös erőforrások fejlesztését szolgálja a műszaki ellenálló képesség növelése érdekében a vízkörnyezet területén (és különösen a vízügyi keretirányelv (WFD) végrehajtásával kapcsolatban). A SWETE VII. fázisa és a 2021-es Fenntartható földterítés projekt a talajok földterítési tevékenységekből származó szennyező anyagok befogadóképességének vizsgálatára összpontosít.

A hatékony vízkészlet-gazdálkodás (mind minőségileg, mind mennyiségileg) az adatokon, információkon és szakmai megítélésen alapuló jó előrehaladó tervezésen és megvalósításon alapul. Alapvető fontosságú, hogy az egyes tagállamok gazdasági növekedése támogassa a vízkészletek tervezett fenntartható védelmét és felhasználását.

A vízügyi keretirányelv végrehajtása a jó szabályozási gyakorlaton múlik, hogy megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készüljenek, és a kapcsolódó intézkedési programokat időben és hatékonyan hajtsák végre. Jelentős előnyöket lehetne elérni az EU-ban rendelkezésre álló jó szabályozási gyakorlatok azonosításával és megosztásával, mind a hagyományos engedélyek (‘kemény’ szabályozás), mind a ‘puhább’ nem szabályozási intézkedések külön-külön vagy kombinálva történő alkalmazásával.

A vízügyi keretirányelv előírja a tagállamok számára, hogy vízkészleteikkel vízgyűjtő és víztest szinten gazdálkodjanak. Ez új gondolkodásmódot és munkamódszereket igényelhet az irányelv követelményeinek teljesítése érdekében.

SWETE 1. rész – 3

A kezdeti projektszemináriumok az IMPEL-tagok egy kis csoportján belül vitára ösztönöznek:

 • a jelenlegi helyzetről,
 • azonosítása, hogy hol vannak példák a helyes vagy legjobb gyakorlatra, ( különösen a monitoring és a kibocsátási engedélyezés megközelítései, a statisztikailag származtatott minőségi célkitűzések és engedélyezési határértékek, a statisztikák használata a megfelelés értékelésében, a kockázatelemzés és a ‘siker’ mérése)
 • .
 • megállapítani, hogy hol vannak egyértelmű hiányosságok, és hogyan kell eljárni ezek pótlása érdekében.

A workshopok eredményei és a projektjelentés várhatóan alapul szolgálnak egy nagyobb munkaprogramhoz, amelyet a következő években az IMPEL keretében kell kidolgozni – a hatékony vízügyi szabályozási ciklus biztosításához szükséges bevált gyakorlati készségek és technikák kifejlesztése és terjesztése a tagállamokban.

Az IMPEL és az IMPEL által kidolgozandó projektjelentések a vízügyi szabályozási ciklusok és a projektjelentés eredményei.

A projekt eredményeként:

 • AzIMPEL azonosította a meglévő jó vízügyi szabályozási gyakorlatot, a gyengeségeket és a pótolandó hiányosságokat.
 • AzIMPEL programot hoz létre a legjobb gyakorlatok kidolgozására és terjesztésére, kezdetben a vízminőségi, végső soron pedig a vízkészlet-szabályozás területén, amely közös felelősségvállalást biztosít a szabályozási lehetőségek és megközelítések tekintetében a WFD & IED megvalósítása érdekében.
 • AzIMPEL-tagok megosztják egymással a vízminőségi szabályozással kapcsolatos ismereteiket, a hatékonyságot és a kapcsolatokat az EU vízügyi keretirányelvének célkitűzései között, így a tagállamok könnyebben elérhetik azokat.
 • A tagállamok környezetvédelmi vízminőség-szabályozói szorosan részt vesznek a stratégiai és helyi fejlesztési tervezési döntésekben, valamint a környezeti vízminőség és a kibocsátások nyomon követésében és jelentésében.

SWETE  – 4. rész

A projekt három előző részét követően a SWETE 4. része előretekintést végez a jövőbeli projektekre vonatkozó javaslatok kidolgozása érdekében. A végrehajtási kihívásokról szóló jelentés és az IMPEL vezetői csoport képviselőinek szempontjai alapján a következő konkrét területeket kell megvizsgálni:

 • Egy “kék IRI”
 • megfelelőségi intézkedések
 • A bányászati hulladék (a Bizottság érdeklődésének egy konkrét területe – további részleteket keresünk)
 • Peszticidek
 • A felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése

A projekt tovább vizsgálja, hogyan lehetne bővíteni a basecamp tudásmegosztó portált (vagy szükség van-e más eszközre) a “IMPEL – the next generation” dokumentumban megfogalmazott törekvések teljesítése érdekében.

A projekt tovább vizsgálja, hogyan lehetne bővíteni a basecamp tudásmegosztó portált (vagy szükség van-e más eszközre).

SWETE  – 5. rész

A tanulmány az anyagok földre szórásából származó előnyök és hatások egyensúlyát vizsgálja, különös tekintettel a mezőgazdasági területekre. A körforgásos gazdaságra irányuló törekvések miatt szükséges támogatni az anyagok műtrágyaként és talajjavítóként történő újrafelhasználását a földeken, és biztosítani, hogy az újrafelhasználás támogatása olyan módon történjen, amely nem teszi lehetővé a talaj elfogadhatatlan és elkerülhető szennyezését.

SWETE  – 6. rész

A cél az iszapkezelés különböző tagországokban és szervezetekben alkalmazott különböző megközelítéseinek összehasonlítása és szembeállítása. Ez rávilágít a közös problémákra, megoldásokra és a legjobb gyakorlatok területeire, amelyekből mások is tanulhatnak. A projekt megragadja a lehetőséget arra is, hogy beépítse a COVID-19 világjárvány tanulságait, és azt, hogy ez hogyan hatott az iszapkezelésre az IMPEL tagországokban.

Fenntartható földtermesztés

A korábban a SWETE 6 keretében végzett munkát követően a 2021 projekt a 2020-21-ben végzett felmérés eredményeire fog építeni az iszap környezeti hatásairól az IMPEL-tagoknál. E munkaprogram célja, hogy jobban megértsük a talajok azon képességét, hogy befogadják a földekre kiszórt szennyezőanyagokat. A 2021-es projekt’várható eredményei a következők:

 • Az anyagok trágyaként és talajjavítóként történő újrafelhasználásának támogatása a földeken, valamint annak biztosítása, hogy az újrafelhasználás támogatása olyan módon történjen, amely nem teszi lehetővé a talaj egészségére és minőségére gyakorolt elfogadhatatlan és elkerülhető hatásokat.
 • Az adatok mélyebb elemzése, valamint rövid, célzottabb felmérések és megbeszélések tartása az egyes aggályok vagy a legjobb gyakorlatok kiemelése érdekében

Kapcsolódó fájlok/információk

Number: 2021/08-WP3, 020/12, 2019/09, 2018/09, 2017/13, 2016/09, 2015/25 – Status: Folyamatos – Period: 2015 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter