IMPEL Logo

Az illegális felszín alatti vízfúrások és vízkivételek elleni küzdelem (TIGDA)

2021

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A felszín alatti víz értékes erőforrás a környezet és a különböző emberi tevékenységek számára. Az erőforrásra nehezedő környezeti és antropogén hatások közé tartozik többek között az éghajlatváltozás (aszály, árvizek stb.), a (túlzott) vízkivétel és a szennyezés (pontszerű és diffúz). A víz újrafelhasználása, a vízpufferelés és a beszivárgás néhány lehetséges intézkedés, amelyekkel csökkenthető a friss felszín alatti víz iránti igényünk, valamint pótolható a tárolt vízkészlet. Ennek ellenére a felszín alatti víz fúrására és kinyerésére továbbra is szükség lesz különböző célokra. A felszín alatti vízhiány már nem kizárólag a száraz vagy mediterrán országok problémája. A közelmúltban tapasztalt hosszan tartó aszályos időszakok ismételten világossá tették, hogy a felszín alatti vízkészletekkel (a vízkivétel és a feltöltés) gondosan kell gazdálkodni Európa valamennyi tagállamában és országában.

Ez a projekt célja, hogy megossza a felszín alatti vízfúrások és vízkivételek kezelésével kapcsolatos ismereteket és bevált gyakorlatokat. Ez magában foglalná a különböző tagállamokban alkalmazott konkrét engedélyezési feltételeket, akkreditációkat, valamint végrehajtási eszközöket és módszereket az illegális fúrások és a felszín alatti víz(túl)vételezés csökkentése érdekében, ezáltal segítve a felszín alatti víztestek jó mennyiségi és minőségi állapotának elérését. Mivel a tagállamokban a különböző víztartó rétegeket és víztartó rétegeket fúrják (át) e célból, hasznos, ha a tagállamok megosztják egymással ismereteiket, vagy útmutatással rendelkeznek a következőkre vonatkozóan:

  • Milyen konkrét jogszabályok és követelmények vonatkoznak a felszín alatti vizek védelmére (fúrás, telepítés és kitermelés).
  • Milyen konkrét módszereket alkalmaznak e jogszabályok betartatására (helyszíni látogatások, ellenőrző listák, szakértők alkalmazása, legjobb gyakorlatok).

A projekt célja az első szakaszban az, hogy adatokat gyűjtsön a tagállamoktól a fent említett két témával kapcsolatban. A következő fázisokban a felszín alatti vizek fúrására & a vízkivételre vonatkozó jogszabályok és a végrehajtásról szóló útmutató dokumentumok kerülnek kidolgozásra.

Kapcsolódó fájlok/információk

  • Vízügyi keretirányelv (2000/60/EK)
  • A felszín alatti vizekről szóló irányelv (2006/118/EK)
  • A környezetvédelmi megfelelés és irányítás javításáról szóló cselekvési terv (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: Folyamatos – Period: 2021 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter