IMPEL Logo

TFS Seaport projekt I-II

2003 - 2006

Befejezett

Projektleírás és célok

A projektek célja a 259/93/EU rendeletben és a Bázeli Egyezményben meghatározott hulladékszállítási szabályok európai szintű végrehajtásának javítása volt a végrehajtó hatóságok közötti jobb együttműködés révén.

A projektek több szintű fejlesztést határoztak meg. A második fázisban a részt vevő kikötőkben végrehajtói hálózatot alakítottak ki és bővítettek ki. Ezt a hálózatot a rendelet megsértésével, az értelmezésbeli eltérésekkel és a végrehajtási ismeretekkel kapcsolatos információcserére használják. Ennél is fontosabb, hogy a hálózatot a tényleges közös végrehajtási tevékenységek megtervezésére használták. Standard végrehajtási módszereket dolgoztak ki és alkalmaztak, közös prioritásokat állapítottak meg és közös akciókat hajtottak végre. Így a projekt jelentősen hozzájárult mind a belső (hulladék)piac integritásához, mind a hulladékszállításra vonatkozó európai szabályozás mögött álló környezetvédelmi célokhoz. A közeljövőben egy második projekt következik, amely az első projekt során szerzett tapasztalatokra és a résztvevő kikötők számának növelésére épül.

Kapcsolódó fájlok/információk

Seaport I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Befejezett – Period: 2003 - 2006 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter