IMPEL Logo

A Nagy/Kicsi TFS projekt

2021

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A projekt kezdeményezői több év és több IMPEL-projekt során megállapították, hogy több TFS-ellenőr együttesen több ezer ellenőrzést végzett a TFS területén. Mindezek az ellenőrzések a határokon átnyúló hulladékszállítások fizikai ellenőrzéséhez kapcsolódó jogszabályok széleskörű ismeretét eredményezték. A jogszabályok többszöri módosítása és felülvizsgálata ellenére azonban még mindig hiányzik a kapcsolat a jogalkotók és a helyszíni ellenőrök között, amikor a jogszabályok egyes részleteiről van szó. Ezek a “részletek” lehetnek olyanok, ahol vannak bizonyos szándékok a jogszabályokkal kapcsolatban, de a hosszú kommunikációs vonalak és a sok ügynökség miatt az uniós szintű jogalkotók és a TFS-ellenőrök közötti kapcsolat megszakadása miatt, valamint az a szint, amelyen az ilyen “részletek” nem biztos, hogy az egyes nemzetek prioritásai között magasabbra kerülnek a Bizottság felé, mivel ezek csak “részletek”.

A projekt célja, hogy a fizikai ellenőrzésekkel kapcsolatban számszerűsíthetően, az IMPEL statisztikák segítségével, valamint a tagállamok TFS-ellenőreivel készített kvalitatív interjúk segítségével azonosítsa ezeket a nagyon fontos részleteket.

A projekt célja, hogy ezeket a részleteket azonosítani lehessen.

A felhasznált mennyiségi adatokat a minőségi adatokkal együtt használják fel bizonyos kulcsfontosságú pontok azonosítására, amelyek a statisztikák segítségével Európa nagy részén problémaként azonosíthatók, és a TFS-tisztviselők szakértői tudását felhasználva a fizikai ellenőrzésekkel kapcsolatos statisztikákkal kapcsolatos problémák feltárására. Majd azt, hogy ezek a problémák hogyan jelentkeznek a tényleges munkában a jogszabály esetleges hibájával vagy elhibázott szándékával kapcsolatban.

 

Number: 2021/07 – Status: Folyamatos – Period: 2021 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter