IMPEL Logo

Az IED-engedélyekre való áttérés és az engedélyezett létesítményben bekövetkező jelentős változások kezelése

2012 - 2012

Befejezett

Projekt leírása és céljai

2011. január 6-án lépett hatályba az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, amelynek a 80. cikk (1) bekezdésében felsorolt rendelkezéseit két éven belül át kell ültetni a nemzeti jogba. Az IED értelmében lehetséges, hogy számos ipari ágazatban a meglévő engedélyek felülvizsgálatára lesz szükség a vonatkozó BREF-irányelvben foglalt BAT-következtetések követelményeinek teljesítése érdekében (3. cikk (11) és (12) bekezdés). A meglévő irányelvek értelmében a tagállamok különböző rendszereket alkalmaznak a létesítményekben bekövetkező változások kezelésére. Ezek a változások az engedélyekben különböző formában és formában történnek, beleértve az engedélyek egyeztetett módosításait, az engedélyek módosításait, az engedélyek technikai módosításait stb. Az IED 20. cikke az üzemeltetők által a létesítményeken végrehajtott változtatásokkal, a 63. cikk pedig a meglévő létesítmények jelentős változtatásával foglalkozik. Ezek a rendelkezések új megközelítést igényelnek a tagállamoktól annak eldöntésére, hogy szükséges-e az engedélyek teljes felülvizsgálata, vagy egy informálisabb változtatási jóváhagyási rendszert kell elfogadni.

Ez a projekt egy olyan gyakorlatot szervezett a tagállamok számára, amely az IED új rendelkezése alapján az engedélyek kidolgozásának változó követelményeire összpontosított. A fő kérdések a következők voltak:

  • “Miben fognak különbözni az IED-engedélyek a tagállamok szabályozó hatóságai által jelenleg készített engedélytípusoktól?” (az IPPC, LCP, WID stb. alapján), és
  • .
  • “Hogyan kezeljük az engedélyezett létesítmények lényeges módosításait”?

A projektjelentés felvázolja a megbeszélések eredményeit, és ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok és az IMPEL számára.

 

Number: 2012/10 – Status: Befejezett – Period: 2012 - 2012 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter