IMPEL Logo

Az illékony szerves vegyületek (VOC) és klórozott szénhidrogének használata

2000 - 2005

Befejezett

Projekt leírása és céljai

VOC Workshop (2005)

A projekt célja a VOC-irányelv végrehajtásával kapcsolatos információcsere a szakértők és/vagy ellenőrök között.  Egy IMPEL-workshop során a résztvevők tájékoztatást kaptak az irányelv VOC-szabályairól és néhány nemzeti jogszabályról. A fő hangsúly az előkészített esettanulmányok megvitatásán volt, kis munkacsoportokban, amelyek egyenként 8-16 tagból álltak. A főbb eredmények a következők voltak:

 • az EU-MS-ben részben nagy különbségek vannak a nemzeti szabályozások között.
 • még mindig eltérően értelmeznek egyes fogalmakat (pl. létesítmény, diffúz kibocsátás).
 • a nemzeti VOC-szabályozások mellett más közös követelmények is léteznek a kibocsátás csökkentésére vonatkozóan (pl. por/részecskék).
 • az irányelv egyes követelményeit kritika érte, és szükség van egy felülvizsgálati folyamatra.

VOC becslési intézkedések (2000)

A projekt célja az volt, hogy felülvizsgálja a diffúz VOC-kibocsátás becslési módszereit és intézkedéseit az EU-ban, és iránymutatásokat javasoljon az ipari tevékenységek nyomon követésének, engedélyezésének és ellenőrzésének javítása érdekében.

Workshop a klórozott szénhidrogének ipari üzemekben történő felhasználásáról (2000)

A munkaértekezlet fő célja az volt, hogy összehasonlítsa a tagállamok és a csatlakozó országok helyzetét, és áttekintést adjon a klórozott szénhidrogénekkel foglalkozó jelenlegi EU-szabályozásról. A munkaértekezlet következtetései a következők voltak:

 • A VOC-irányelv jó irányba mutató kiindulópont, de a végrehajtását figyelemmel kell kísérni, és módosítani kell a talajgáz-elemzésre vonatkozó kötelezettséget.
 • A tagállamok és az AC eltérő műszaki szabványai harmonizálást igényelnek BAT vagy EN-dokumentumok formájában.
 • A VOC – irányelv alatt továbbra is szigorúbb nemzeti szabályozásoknak/szabványoknak kell létezniük
 • .
 • A tagállamok és az AC számára is sürgős információkra van szükség. Az IMPEL-nek adatbázist kellene létrehoznia a más országok gyakorlatáról és iránymutatásairól, a BAT-ról és a CHC alternatíváiról.
 • Sürgősen szükség van az ECO-alapok harmonizációjára a régi szennyezett területek helyreállításának, a CHC-k alternatíváinak és helyettesítőinek használatának, valamint a legjobb technológiák alkalmazásának támogatása érdekében.
 • Mégis sürgősen szükség van az ECO-alapok harmonizációjára.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Befejezett – Period: 2000 - 2005 – Topic: Ipar és levegő - Tags:

Subscribe to our newsletter