IMPEL Logo

Az elektromos hulladék határokon átnyúló szállítása

2010

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak átdolgozására vonatkozó javaslat (2009) gyakorlati megvalósíthatósága és végrehajthatósága

.

AzIMPEL korábban egy ellenőrző listát dolgozott ki a javasolt és meglévő környezetvédelmi jogszabályok gyakorlati megvalósíthatóságának és végrehajthatóságának (P&E)
kérdéseinek vizsgálatára. 2008 decemberében a Bizottság elfogadta az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv átdolgozott javaslatát. Ez a jelentés a javaslatból eredő P&E-kérdések értékelését ismerteti az IMPEL ellenőrzőlista alapján.  A jelentés a kérdőívekre adott válaszok és a műhelybeszélgetések eredményeinek összegzését mutatja be, és a P&E-kérdések széles körére világít rá.

Az illegális E-hulladék-export elleni küzdelem (2010)

Az elektronikai hulladékok (e-hulladék) jogszerű és biztonságos ártalmatlanítása évek óta problémát jelent számos országban, ami katasztrofális következményekkel jár az emberek egészségére és jólétére nézve, valamint jelentős mértékben károsítja a környezetet, különösen a fejlődő országokban. A nemzetközi törvények és rendeletek sokasága mindeddig nem tudta szabályozni azt a globális piacot, amelyen a gátlástalan piaci szereplők profitálhatnak abból, hogy az e-hulladékot olcsón és illegálisan külföldön ártalmatlanítják, ahelyett, hogy a mérgező anyagok eltávolítása és semlegesítése érdekében a környezetileg felelős, de drágább teljes újrahasznosítás lehetőségét választanák. A projekt célja az volt, hogy a részt vevő tagállamok jobban megértsék saját hozzájárulásukat ehhez a problémához, és hogy hogyan tudnák hatékonyabban kezelni az illegális e-hulladék export problémáját.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Befejezett – Period: 2010 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter