IMPEL Logo

Trendforduló a felszín alatti vizek szennyezésében

2020

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

Art. A Víz Keretirányelv (VKI) 4. cikke kötelezi a tagállamokat többek között arra, hogy a felszín alatti vizek jó állapotának 2015 decemberéig történő elérése érdekében védjék, javítsák és helyreállítsák a felszín alatti vizek valamennyi víztestét, valamint hogy hajtsák végre a szennyezőanyag-koncentráció jelentős és tartósan növekvő tendenciájának megfordításához szükséges intézkedéseket. Valójában azonban 2015-ben az EU felszín alatti víztestek 25 %-a (és például Németországban 36 %-a) kémiailag rossz állapotban volt, főként a mezőgazdaságból származó nitrát- és növényvédőszer-szennyezés miatt. Ráadásul egy 2018-as EEA-jelentés szerint a felszín alatti víztestek teljes területe, ahol a szennyezés emelkedő tendenciát mutat, még mindig majdnem kétszer akkora, mint ahol a tendencia megfordul (9,9 % a terület 5,9 %-ával szemben).

A felszín alatti vizek védelmét illetően tehát komoly végrehajtási hiányosságok tapasztalhatók az EU-ban, és csak néhány tagállam tud némi sikert felmutatni a trend megfordításának elérésében. Néhány tagállamot az elmúlt években - legutóbb Németországot 2018 júniusában - az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy megszegték a nitrátirányelvből eredő kötelezettségeiket, mivel nem tették meg a szükséges kiegészítő intézkedéseket vagy megerősített fellépéseket a vízszennyezés csökkentése érdekében, amikor kiderült, hogy a nemzeti cselekvési program nem elegendő.

A projekt célja, hogy csökkentse ezt a végrehajtási hiányosságot azáltal, hogy megvizsgálja a lehetséges eszközöket és a legjobb gyakorlatokat közigazgatási szinten, különösen a regionális és helyi vízügyi hatóságoknál.

Kapcsolódó fájlok/információk

  • Dir. 2000/60/EK = Víz Keretirányelv (4.1.b.iii. cikk)
  • 91/676/EGK irányelv = Nitrát-irányelv
  • 2006/118/EK irányelv = Felszín alatti vizekről szóló irányelv

Number: 2021/08-WP5, 2020/11 – Status: Folyamatos – Period: 2020 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter