IMPEL Logo

A hulladék rendeltetési helyének ellenőrzése

2003

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A projekt célja a hulladékszállítások felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EU rendelet (hulladékszállítási rendelet) keretében a hulladékszállítások rendeltetési helyének ellenőrzésével kapcsolatos együttműködés és információcsere fokozása volt, a részt vevő országokban végzett ellenőrzések révén, valamint a hulladékáramok végső rendeltetési helyéig történő követése.

Projekt eredményei

 • A részt vevő országokban továbbfejlesztették a végrehajtó hatóságok hálózatát, és meghatározták a fő hulladékártalmatlanító és -feldolgozó létesítmények felügyeletéért felelős végrehajtó hatóságok kapcsolatait a részt vevő országokban. Mindazonáltal a feladatok, a hatáskörök és az érintett szervezetek joghatósága között nagy különbségek vannak. A háromnapos előzetes értesítés nemzeti jogszabályokba való beépítésének módja is eltérő;
 • A hulladékszállítások ellenőrzésére a meglévő módszerek és tapasztalatok alapján módszert (kézikönyvet) dolgoztak ki. A módszer tartalmazza az adminisztratív ellenőrzéseket, a "helyszíni" ellenőrzéseket és az érintett (végrehajtó) hatóságok közötti információcsere módját;
 • A hulladékszállítások ellenőrzése megtörtént. A részt vevő országok 25 bejelentett hulladékszállítmányt kívántak ellenőrizni. Végül tizenegy ellenőrzésre került sor "a bölcsőtől a sírig". Kiderült, hogy számos bejelentés (25-ből 7) nem volt "használatban". Három esetben találtak szabálytalanságot. Az eredmények hozzájárulnak a rendelet végrehajtásának további javításához a jövőben;
 • A háromnapos előzetes bejelentést több okból is nagyon nehéznek találták betartatni. Az előzetes bejelentést az ország/régió illetékes hatóságához/hatóságaihoz nyújtják be, amely nem automatikusan a felelős végrehajtó hatóság. A szállítmányok ellenőrzésére szolgáló néhány napos időkeretben az ellenőrzési kapacitás tervezése is nehéznek bizonyult;
 • A gyakorlati tapasztalatok és információk cseréjére került sor.

Elképzelések

A projekt tapasztalatai és végrehajtási eredményei alapján a következő ajánlások tehetők:

 • Az Európai Bizottságnak a 295/93/EU rendelet felülvizsgálatán belül újra kellene gondolnia a háromnapos előzetes bejelentésre vonatkozó kötelezettségeket. A bejelentési eljárást úgy kell szabályozni, hogy az megfelelően végrehajtható legyen, pl. a bejelentésekkel kapcsolatos elektronikus adatcsere ösztönzésével (mint az EUDIN), az ilyen bejelentésekért felelős hatóságok és a végrehajtásért felelős hatóságok között is;
 • A (felülvizsgált) 259/93 rendeletnek köteleznie kell a tagállamokat, hogy évente jelentést készítsenek a végrehajtási eljárásokról. Ezeket az eredményeket a Bizottság megbízásából egy munkacsoportnak kell elemeznie, és a rendelet további javítására kell felhasználnia.
 • A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy számoljanak be a háromnapos előzetes értesítés végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikról. A (felülvizsgált) 259/93 rendeletnek rendelkeznie kell erről a kötelezettségről.
 • Az IMPEL/IMPEL-TFS-nek egy átfogó internetes honlapon kell dolgoznia, amely a hulladékszállításra vonatkozó szabályozással és a végrehajtással kapcsolatos releváns információkat tartalmaz, teljes körű elérhetőségekkel, hulladékkatalógusokkal/referenciakönyvekkel stb.;
 • A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és/vagy a végrehajtó hatóságoknak nemzeti szinten ki kell jelölniük egy központi koordinációs pontot, továbbá olyan körülmények között is, amikor a bejelentési eljárás (végrehajtásával kapcsolatos) felelősségeket regionális szinten állapították meg. Az illetékes - és végrehajtó hatóságoknak a három nappal korábbi bejelentési adatrendszerekhez való jobb hozzáférésen is dolgozniuk kell, hogy lehetővé tegyék a pontos "ellenőrző ellenőrzéseket";
 • A projektvezetés javasolja, hogy bővítsék a kialakult együttműködést több uniós országgal, hogy a projekt fókuszát terjesszék ki a zöld listán szereplő hulladékokra és a be nem jelentett hulladékokra, és hogy stratégiai szinten (több mint egy végrehajtó hatóság részvételével) a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzésekre összpontosítsanak.

Kapcsolódó fájlok/információk

Hitelesítési projekt - II. szakasz:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Befejezett – Period: 2003 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter