IMPEL Logo

Hulladék és TFS konferenciák

2006

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A Hulladék és TFS szakértői csoport számos projektje és tevékenysége az Nº 1013/2006/EK európai hulladékszállítási rendelet (WSR) alapján történik. Mivel rendeletről van szó, és határokon átnyúló aspektust is tartalmaz, nagy jelentőséggel bír az ellenőrök és szabályozók aktív és gyakorlatias európai hálózata, amely rendszeresen találkozik a gyakorlati tapasztalatok cseréje céljából. Nemcsak a környezetvédelmi felügyelők, hanem a vám- és rendőrtisztek, valamint az igazságszolgáltatás is. A folyamatban lévő IMPEL-TFS projektek továbbra is azt mutatják, hogy szükség van a tagállamok, a harmadik országok és az érintett nemzetközi szervezetek közötti jó és gyakorlati együttműködés kialakítására és mindenekelőtt fenntartására.
2014 júniusában számos módosítást fogadtak el a WSR-hez, amelyek célja a WSR jobb és egyenlőbb ellenőrzési rendszere az egész EU-ban; például ellenőrzési tervek létrehozásával. A módosítások a végrehajtó ügynökségek hatáskörét is bővítik, és javítják az információmegosztást.

Az éves konferenciák célja tehát a következők elősegítése:

 • a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréjét;
 • az IMPEL munkájának szélesebb körben történő megismertetése;
 • a WSR egységesebb megközelítését és értelmezését;
 • Az érintett bűnüldöző szervek közötti együttműködés javítása;
 • Más releváns (nemzetközi) projektek és kezdeményezések eredményeinek bemutatása;
 • Ötletek gyűjtése a Hulladék- és TFS-exportcsoport jövőbeli munkájához;
 • A kapcsolatok és a közös fellépések javítása az Európai Unión kívüli országokkal és régiókkal.

Kapcsolódó fájlok/információk

 

 • Az 1013/2006/EK európai hulladékszállítási rendelet.
 • A Bizottság 1418/2007/EK rendelete egyes hulladékoknak hasznosítás céljából a NEM OECD-országokba történő kiviteléről.
 • A végrehajtási tevékenységek az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 1013/2006/EK EK-rendeleten alapulnak. Ez közvetlenül alkalmazandó az EU valamennyi tagállamában. Az 50. cikk előírja a tagállamok számára a rendelet végrehajtását és a szállítások ellenőrzését, valamint a két- vagy többoldalú együttműködést az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében.
 • .
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Nemzetközi egyezmények: Bázeli, hongkongi és bamakói egyezmény

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: Folyamatos – Period: 2006 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter