IMPEL Logo

Hulladékgazdálkodás és körforgásos gazdaság (korábbi hulladéklerakó-ellenőrzési projektsorozat)

2011

Folyamatos

Projektleírás és célok

Ez a projekt a korábbi hulladéklerakó-projektek eredményeire és termékeire épül, és a hulladékhierarchia lépcsőfokain halad végig az ökoinnováció és a körforgásos gazdaság előmozdítása, valamint az engedélyezési és ellenőrzési folyamatok során egyenlő versenyfeltételek és a hulladékokról szóló keretirányelv kulcsfontosságú pontjainak közös megértése érdekében.

Ez úgy érhető el, hogy az ellenőrök és az engedélyt kiírók közösen tanulnak egymástól, meghatározzák a bevált gyakorlatokat, útmutatást dolgoznak ki e gyakorlatok népszerűsítésére, valamint képzés és szakmai fejlesztési kezdeményezések révén terjesztik a technikai know-how-t. A szabályozó hatóságok ilyen módon történő támogatása várhatóan erősebb megfelelőségbiztosítást és egyenlőbb szabályozási feltételeket eredményez majd.

A 2019 márciusában Rómában elindított "A körforgásos gazdaság megvalósítása" című iránymutatás egy élő dokumentum, amelyet a 2021-2024-ben működő alcsoportok eredményei alapján tovább fognak felülvizsgálni.

A projekt konkrét eredményei 2021 mentén a következők lesznek:

 • Az értékmegőrzési folyamatok (nevezetesen az újragyártás, felújítás, javítás és közvetlen újrafelhasználás) jobb megértése, mint az újrafeldolgozás kiegészítője a hulladékhierarchia megelőzésének lépcsőfokán (elsődleges cél), a körforgásos gazdaság gyorsabb megvalósítása érdekében.
 • Útmutatók a szabályozási szakemberek segítésére a melléktermék-kritériumok alkalmazásához.
 • Az IED-n belüli olyan eszközök azonosítása, amelyek hozzájárulhatnak a körforgásos gazdaság európai megvalósításának átfogó céljához, és a végrehajtásukkal kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása.
 • Egy gyakorlati eszköz létrehozása, amely segíti a gazdasági szereplőket és az illetékes hatóságokat abban, hogy ellenőrizzék, melyik a megfelelőbb módja az EoW/ melléktermékek REACH-rendeletnek való megfelelésének értékelésére.
 • A hulladékok végének adatbázisának kialakítása (eseti és a tagállamok által felállított nemzeti kritériumok) a másodlagos nyersanyagok műszaki és környezetvédelmi kritériumaira vonatkozó információk megosztása céljából
 • A hulladékégetéssel foglalkozó "hulladékégetési alcsoport" elindítása, amely 2022-ben munkaprogramot határoz meg a hulladékégetésben a BAT-következtetések végrehajtására vonatkozó gyakorlati megoldásokkal kapcsolatban, hogy elősegítse az egységesebb, egyenlőbb versenyfeltételek elérését Európa-szerte.
 • Specifikus képzés a REACH&körforgásos gazdaságról vagy a hulladékok és melléktermékek végtermékéről

Kapcsolódó fájlok/információk

 • 2018-as projektkivonatok in: angol, horvát, német, kasztellán, etoromán, görög, holland, angol, spanyol, holland, horvát, portugál, lett, szlovák, török
 • European Commission' Guidance on Landfill gas control (2013)
 • EU új körforgásos gazdasági cselekvési terv 11/03/2020
 • EU által jóváhagyott munkaprogram 2020-2022 a környezetvédelmi megfelelés és irányítás javítása érdekében
 • A 2018/851/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK hulladék keretirányelv.
 • Az Európai Parlament 2018. szeptember 13-i állásfoglalása a körforgásos gazdaságról szóló csomag végrehajtásáról: a vegyi anyagokra, termékekre és hulladékokra vonatkozó jogszabályok közötti kapcsolódási pontok kezelésére vonatkozó lehetőségek (2018/2589(RSP).
 • A Bizottság szolgálati munkadokumentuma "Fenntartható termékek a körforgásos gazdaságban - A körforgásos gazdasághoz hozzájáruló uniós termékpolitikai keret felé" {SWD(2019) 92 final}.
 • A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: "A hulladékok energetikai hasznosításának szerepe a körforgásos gazdaságban".
 • A 2018/850/EU irányelvvel módosított 1999/31/EK hulladéklerakási irányelv.
 • A 2010/75/EU ipari kibocsátási irányelv
.

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: Folyamatos – Period: 2011 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter