IMPEL Logo

Hulladékszállítás ellenőrzésének tervezése

2015 - 2016

Befejezett

Projektleírás és célok

Az új Art. 1013/2006/EK hulladékszállítási rendelet (WSR) 50. cikkének (2a) bekezdése előírja, hogy 2017. január 1-jéig az EU tagállamainak biztosítaniuk kell egy vagy több ellenőrzési terv (IP) létrehozását a teljes földrajzi területükre vonatkozóan. Ezek a tervek az Art. 50. cikk (2) bekezdése szerinti ellenőrzésekre, azaz a létesítmények, vállalkozások, brókerek és kereskedők ellenőrzésére a WSR 50. cikkének (2) bekezdése szerint. a 2008/98/EK irányelv 34. cikke alapján, valamint a hulladékszállítások és a kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás tekintetében. Az IMPEL-TFS 2014-es konferenciáján a résztvevők kifejezték, hogy szükség van egy szabványos formátum/sablon vagy legalább egy iránymutatás kidolgozására a WSR követelményeinek megfelelő ellenőrzési tervhez, amely a vizsgálati terveket is összehasonlíthatóbbá tenné. Támogatták továbbá a meglévő tervek, tapasztalatok és prioritások cseréjét.

A célok a következők:

  • egy ellenőrzési tervre (IP) vonatkozó iránymutatás kidolgozása;
  • egy platform létrehozása az IP-kkel kapcsolatos bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjéhez (az IMPEL-TFS Basecamp használatával).

Az eredményeképpen a tagállamoknak képesnek kell lenniük összehasonlítható ellenőrzési tervek elkészítésére, azonos vagy egyenértékű IP-elemek használatával, pl. a kockázatértékelés tekintetében. Ez fontos az egyenlő versenyfeltételek megteremtése szempontjából, mivel jelenleg óriási különbségek vannak a hulladékszállítási rendelet végrehajtása terén, miközben az Európán belüli illegális kereskedelem és a kikötői átugrás komoly kihívást jelent (lásd IMPEL-TFS Enforcement Actions III Final report).

Kapcsolódó fájlok/információk

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Befejezett – Period: 2015 - 2016 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter