IMPEL Logo

Hulladéktelepek

2011 - 2014

Befejezett

Projekt leírása és céljai

Az Európától Afrikáig terjedő világméretű problémás hulladékáramok, különösen az elektronikai hulladék, az elhasználódott járművek és alkatrészeik tekintetében a szakértők egyetértettek abban, hogy hatékonyabban kell megcélozni az illegális hulladékáramok forrásait és azokat a létesítményeket, ahol az ilyen hulladékot exportálás előtt összegyűjtik, tárolják és/vagy kezelik.

A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdése értelmében a hulladékkezelési műveleteket végző létesítményeket vagy vállalkozásokat, a hulladékot hivatásszerűen gyűjtő vagy szállító létesítményeket vagy vállalkozásokat, a brókereket és kereskedőket, valamint a veszélyes hulladékot előállító létesítményeket vagy vállalkozásokat az illetékes hatóságok megfelelő időszakos ellenőrzéseknek vetik alá.

A 2011 és 2014 között futó “Hulladéklerakók” projekt célja az említett hulladékáramok és létesítmények jobb megértése, az információcsere és a legjobb gyakorlatok cseréje, valamint a telephelyek azonosítására, ellenőrzésére és nyomon követésére vonatkozó útmutató dokumentumok kidolgozása volt.

A projektcsoport az első szakaszban az IMPEL-tagországoknak küldött kérdőívekből és a meglévő útmutató dokumentumok elemzéséből gyűjtött információkat. A környezetvédelmi hatóságok, a vámhatóságok, a rendőrség, az ipar és a kutatóintézetek szakértői közötti megbeszélések fórumaként egy szakértői workshop szolgált, amely a tervezett iránymutató eszközökhöz szolgáltatott inputot. Ezeket a dokumentumokat – egy “kézikönyv” és egy “gyakorlati útmutató” – a tagországokban végzett próbavizsgálatok során tesztelték. E tesztek eredményei a projekt második szakaszában a hulladéklerakók kézikönyvének véglegesítésébe kerültek beépítésre.

 

 

Number: 2011/21 - 2012/18 - 2013/19 - 2014/03 – Status: Befejezett – Period: 2011 - 2014 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter