IMPEL Logo

Szennyvíz természetes környezetben (WiNE)

2017

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

Ez a munkacsomag célja, hogy segítse a tagállamokat a körforgásos gazdaságra való áttérésben a vízkörforgásban. A városi, ipari és élelmiszeripari vízgazdálkodásban a vízfelhasználás és az újrafelhasználás (a tisztított szennyvíz alternatív vízforrásként való felhasználása) terén bevált gyakorlatok megosztása révén a vízfelhasználás hatékonysága tekintetében (a minőségi és mennyiségi szempontokat egyaránt figyelembe véve) olyan megoldások azonosítása és javítása a cél, amelyek hozzájárulhatnak a környezetszennyezésmentes megoldásokhoz.

A projekt korábbi szakaszaiban ipari szinten az újrahasznosítási tevékenységeken belüli vízfelhasználáshoz kívántak hozzáférni, és egy új, minőségi és mennyiségi szempontokat ötvöző mutatót (a vízkörforgási indexet) dolgoztak ki. Ezt a mutatót konkrét ipari létesítményekre, nevezetesen olajfinomítókra, cellulóz- és papírgyárakra, szennyvíztisztító telepekre stb. alkalmazták, és a 2020/21-es év során meg akarták vizsgálni, hogy az index alkalmas-e a helyi/regionális tevékenységekre.

Ez a projekt új eszközöket kíván kifejleszteni és/vagy a korábbiakat fejleszteni (The Water Circularity Index), amely összekapcsolja a különböző környezetvédelmi jogszabályokat a körforgásos gazdaságra való áttérés előmozdítása érdekében a hatékony vízhasználat révén, figyelembe véve mind a minőségi, mind a mennyiségi szempontokat. E cél érdekében a legjobb gyakorlatok azonosítása és összekapcsolása a folyamaton vagy tevékenységen belüli vízfelhasználás
és az újrafelhasználás (a tisztított szennyvíz alternatív vízforrásként történő felhasználása), a vízminőség-kezelés, az iszapgazdálkodás, a vízkészlet-felhasználás és az energiamérleg tekintetében.

Meghatározása és összekapcsolása.

A vízkörforgási index alkalmazásával tehát a legjobb megoldásokat lehet megtalálni a létesítményekben, tevékenységekben és végtermékekben az “újrafelhasználás/körforgásos piacok” előmozdítása érdekében, amelyek nemcsak a víz hatékonyabb (mennyiségi és minőségi) felhasználását eredményezik, hanem hozzájárulnak a zéró szennyezés megoldásokhoz is, és amikor csak lehetséges, a víz-élelmiszer-energia-ökoszisztémák kapcsolatán belül.

A munka másik kapcsolódó eredménye a szakmai képzés javítása, az ismeretek terjesztése és a megfelelőség biztosítása a vidéki területeken, ahogyan azt az ECA 9 pontból álló cselekvési terv végrehajtása megköveteli.

 

Number: 2020/13, 2019/10, 2018/07, 2017/10 – Status: Folyamatos – Period: 2017 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter