IMPEL Logo

Víz- és talajmentesítés

2021

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban eltérő sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, mint például a “potenciálisan szennyezett területek”, “szennyezett területek”, “kármentesített területek”. Ezért az Európai Bizottság-JRC az EEA-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított az közös definíciókat és egy felmérést a tagállamokban 2018-ban, amelynek eredményeként 6 telephelyi státusz került meghatározásra.

A projektek várható eredményei:

  • Támogatás/csere technikai tapasztalat, amely a helyreállítási szakasz előrehaladásához szükséges Európában annak érdekében, hogy azok a tagállamok, amelyekben jelenleg nem folyik eljárás, rendelkezzenek egy referenciával.
  • A tudás, készségek és jó gyakorlatok megosztása, technikai útmutatók készítése, az országok közötti fellépés koordinálása.
  • A főbb európai hálózatok bevonása, amelyek szennyezett területekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, mint a COMMON FORUM, Eionet WG Contamination és NICOLE.
  • .

Tevékenységek 2023

  • A projektcsoport két új dokumentum elkészítésén dolgozik a Thermikus deszorpcióról és a Fitoremediációról. Az első tervezet várhatóan 2023 októberében készül el.

Fvégleges jelentések 2022

A projektcsoport 2022 novemberében a többfázisú extrakcióról, 2023 januárjában pedig a talajmosásról adott ki zárójelentéseket. A jelentések fordítása folyamatban van (várhatóan 2023 szeptemberében)

Multi Phase Extraction (MPE) jelentés (EN)

Talajmosási (SW) jelentés (EN)

In situ kémiai oxidáció (zárójelentések 2021)

A projektcsoport 2021-ben az alábbi zárójelentéseket adta ki az In Situ Chemical Oxidationről több uniós nyelven:

In Situ Chemical Oxidation (ISCO) report (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) jelentés (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - report (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Talajgőz-kivonás (zárójelentések 2021)

A projektcsoport 2021-ben az alábbi zárójelentéseket adta ki a talajgőz-kivonásról több uniós nyelven:

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -jelentés (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - jelentés (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Kapcsolódó fájlok/információk

• Soil Tematikus stratégia.
• COM(2006)231 final.
• Stockholmi Egyezmény (6. cikk, utolsó változat).
• MINAMATA egyezmény a higanyról.
• Nincs nettó területfoglalás 2050-ig, amelyről először az erőforrás-hatékony Európa felé vezető útitervben (COM(2011) 571 végleges) számoltak be.

.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Folyamatos – Period: 2021 – Topic: Víz és föld - Tags: water

Subscribe to our newsletter