IMPEL Logo

Víz- és talajmentesítés

2021

Folyamatos

A projekt leírása és céljai

A szennyezett területek kezelése olyan folyamat, amely a tagállamokban különböző sebességgel zajlik. Ez részben a jogszabályok különbözőségéből adódik, ami eltérő fogalommeghatározásokat jelent, mint például a "potenciálisan szennyezett területek", "szennyezett területek", "kármentesített területek". Ezért az Európai Bizottság-JRC az EGT-EIONET hálózattal közösen kezdeményezést indított közös fogalommeghatározások és egy 2018-ban a tagállamokban végzett felmérés megtalálására (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), amelynek eredményeként 6 telephelyi státusz került meghatározásra.

A projektek várható eredményei a következők:

  • Támogatás/technikai tapasztalatcsere, amely ahhoz szükséges, hogy a kármentesítési szakasz előrehaladása Európában megvalósuljon, hogy azok a tagállamok, amelyekben jelenleg nem folyik eljárás, egyetlen referenciával rendelkezzenek.
  • A tudás, a készségek és a bevált gyakorlatok megosztása, technikai útmutatók készítése, az intézkedések országok közötti koordinálása.
  • A szennyezett területek kérdésével foglalkozó főbb európai hálózatok, mint a COMMON FORUM, az Eionet WG Contamination és a NICOLE bevonása.

Egy esettanulmány benyújtása a termikus deszorpcióról és a fitoremediációról

A projektcsoport két kérdőívet készített a "termikus deszorpció" és a "fitoremediáció" technológiákkal kapcsolatban, amelyek a projekt következő szakaszának tárgyát képezik. Kérjük, hogy az alábbi sablon segítségével, lehetőleg .docx formátumban küldjék be esettanulmányaikat, és osszák meg kollégáikkal. Nem feltétlenül minden kérdés releváns. A beküldők nevét a visszaigazolásban megemlítjük . A határidő 2023. február 28. A dokumentumot Marco Falconi e-mail címére (marco.falconi@impel.eu) kell elküldeni, a "Termikus deszorpciós esettanulmány" vagy "Fitoremediációs esettanulmány" tárgysorral. A végleges jelentések vázlatai 2023 októberére várhatók, és ezt követően több uniós nyelvre is lefordítják őket.

Thermikus deszorpció kérdőív

Fitoremediációs kérdőív

zárójelentések

A projektcsoport 2021-ben a következő zárójelentéseket adta ki az In Situ kémiai oxidációról (ISCO) és a talajgőzöléses extrakcióról (SVE) több uniós nyelven:

In Situ kémiai oxidációról (ISCO) szóló jelentés (EN)

Έκθεση για την επιτόπια χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) jelentés (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie Chemiczne In Situ - jelentés (PL)

Raport privind Oxidarea Chimică in-situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Soil Vapour Extraction (SVE) report (EN)

Έκθεση για την εξαγωγή ατμών εδάφους. (GR)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie -jelentés (NL)

Ekstrakcja Par z Gruntu (SVE) - jelentés (PL)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho vzduchu (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Beszámolótervezetek

A projektcsoport 2022. október 15-én két jelentéstervezetet tett közzé a többfázisú extrakcióról és a talajmosásról.

MPE jelentéstervezet IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_MPEdraft_15oct2022.pdf

SW jelentéstervezet IMPEL-CF-EIONET-NICOLE_15oct22.pdf

Annex1_SWtervezet_15oct2022.pdf

Commenting-template.doc

Az meghívjuk Önt, hogy kizárólag a kommentáló sablon használatával küldje el észrevételeit, ossza meg ezt a lehetőséget kollégáival. A megjegyzések lehetnek általánosak, technikaiak, szerkesztői jellegűek. A bírálók nevét a köszönetben megemlítjük.

A megjegyzéseket/megjegyzések a bejelentett formátumok felhasználásával legkésőbb 2022. november 15-ig kell benyújtani Marco Falconinak (marco.falconi@impel.eu), a "MPE comments" vagy "Soil Washing comments" tárgy megjelöléssel.

Kapcsolódó fájlok/információk

- Talajjal kapcsolatos tematikus stratégia.
- COM(2006)231 végleges.
- Stockholmi egyezmény (6. cikk, legutóbbi változat).
- MINAMATA egyezmény a higanyról.
- Nincs nettó földhasználat 2050-ig, amelyről először az erőforrás-hatékony Európa felé vezető útitervben (COM(2011) 571 végleges) számoltak be.

- Nincs nettó földhasználat 2050-ig.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: Folyamatos – Period: 2021 – Topic: Víz és föld - Tags: water

Subscribe to our newsletter