IMPEL Logo

A túlzott vízkivétel és az illegális vízkivétel észlelése és értékelése (WODA)

2015 - 2016

Befejezett

Projekt leírása és céljai

A túlzott vízkivétel nem csak öntözési, hanem akár ipari és polgári célú felhasználásra is előfordul, és egyes esetekben drámai hatással lehet a talajsüllyedésre.

Az illegális vízkivétel tipikus esetei akkor fordulnak elő, amikor a kutak engedély nélkül működnek, vagy amikor engedély nélkül szivattyúzzák a vizet a folyókból vagy csatornákból.

A földmegfigyelés (EO), különösen a műholdas távérzékelés jól bevált módszereket kínál a vízkivételek nyomon követésére. Az illegális vízkivételek felderítése egy további előrelépés, és csak akkor lehetséges, ha az engedélyeket megfelelő térinformatikai rendszerben rendszerezik. A vízkivétel nyomon követésére szolgáló EO-módszerek első körben a következőképpen foglalhatók össze:

  1. Módszerek a növények párolgásának nyomon követésére.
  2. Módszerek a talajsüllyedés nyomon követésére.

A munka célja, hogy költséghatékony EO és GIS módszerekkel javítsa az IMPEL-tagok képességét a legális és illegális víztúlfogyasztás nyomon követésére. Ez növelheti az IMPEL-tagok hatékonyságát az illegális vízkivétel elleni küzdelemre szánt helyszíni források felhasználásában; a mezőgazdasági, polgári és ipari célú vízhasználat értelmezésére vonatkozó képességek növelése hasznos lehet a tagállamok számára a vízügyi keretirányelv végrehajtásában és az erőforrás-hatékony Európa útitervében kitűzött célok elérésében.

A projekt kidolgozása révén az IMPEL tagjai jobb ismereteket szereznek az EO-módszerekről és a Copernicus program által nyújtott lehetőségekről, a mezőgazdasági vízhasználaton kívüli területeken is, mint például a földgazdálkodás, az illegális hulladéklerakók elleni küzdelem stb. terén (további projektekkel fejlesztendő). E projekt eredményei nagyon hasznosak lennének a Copernicus földmegfigyelési szolgáltatás fejlesztésével összefüggésben. A Copernicus potenciális érdeklődését a környezetvédelmi ellenőrzés iránt már megemlíti a Copernicus munkaprogramja, így az igényeknek adott esetben tovább lehetne megfelelni.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Befejezett – Period: 2015 - 2016 – Topic: Víz és föld - Tags:

Subscribe to our newsletter