IMPEL Logo

WEEE 17. cikk Free-riders projekt

2019

Folyamatos

Projekt leírása és céljai

A 2012/19/EU WEEE irányelv (illetve a végrehajtott nemzeti jogszabály: pl. ElektroG Németországban) szerint minden elektromos és elektronikus berendezés gyártójának be kell jelentkeznie a nemzeti nyilvántartásba (Németország: stiftung elektro-altgeräte register), hogy biztosítsa, hogy eleget tesz a felelősségének, amikor az eladott termékei hulladékká válnak (pl. WEEE).

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a nemzeti nyilvántartásba kell bejegyezni.

Nincs közös európai nyilvántartás. Ha egy, egy országban letelepedett gyártó egy másik európai országban akarja értékesíteni termékeit, ahol nincs telephelye, akkor ki kell jelölnie egy meghatalmazott képviselőt az adott országban, akinek az ottani kötelezettségeit az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv szerint kell teljesítenie (különösen a nyilvántartásba vételt).

Ha a gyártó nem nevezett ki meghatalmazott képviselőt, a nemzeti szabályozó hatóság nehezen tudja őt külföldön (pl. a saját országában) felelősségre vonni. Ezért van szükség a szabályozó hatóságok együttműködésére. Az egyik megoldás az, hogy a határon átnyúló szabálytalankodókra (a regisztráció nélküli gyártókra) felhívják annak az országnak az illetékes nemzeti hatóságának a figyelmét, ahol a gyártónak telephelye van. Ily módon kevesebb nehézség merül fel a büntetőeljárással vagy a vonatkozó dokumentumok fordításával kapcsolatban.

A jobb együttműködés érdekében a szabályozó hatóságoknak szükségük van egy platformra / SharePointra az információcseréhez. Tudniuk kell, hogy ki a felelős a többi tagállamban a végrehajtáshoz és a büntetőeljáráshoz szükséges jelentések továbbításáért.

Kapcsolódó fájlok/információk

A 17. cikk WEEE 2012/19/EU: Felhatalmazott képviselő:

  • Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának i-iii. alpontjában meghatározott, egy másik tagállamban letelepedett gyártó a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának i-iii. alpontjától eltérve a területén letelepedett jogi vagy természetes személyt jelölhessen ki meghatalmazott képviselőnek, aki a gyártó ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért felelős a területén.
  • Minden tagállam biztosítja, hogy a 3. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. alpontjában meghatározott és a területén letelepedett gyártó, amely elektromos és elektronikus berendezéseket értékesít egy másik tagállamba, amelyben nem rendelkezik székhellyel, kijelöl egy meghatalmazott képviselőt az adott tagállamban, mint a gyártó ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek az adott tagállam területén történő teljesítéséért felelős személyt.
  • A meghatalmazott képviselő kijelölése írásbeli megbízással történik.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: Folyamatos – Period: 2019 – Topic: Hulladék és TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter