IMPEL Logo

IMPEL 2013 konferencia

Date of publication Jan 13, 2014

Download

Abstract

Konferencia következtetései

A megvalósítási hiányosságok felismerése

A jelenlegi európai végrehajtási szakadék aláássa az egyenlő versenyfeltételek megteremtését. Az európai nemzetgazdaságok nehéz helyzete a források csökkentéséhez és a környezetvédelmi hatóságoknál dolgozó személyek túlterheltségéhez vezetett, és ezért a környezetvédelmi engedélyezés és ellenőrzés minősége is romlott. Ez (végül) a közösségi környezetvédelmi jogszabályok nem megfelelő/nem kielégítő végrehajtásához vezet, ami kockázatot jelent az emberi egészségre és a környezetre nézve. Ezért többet kell tenni a végrehajtás megerősítése és a szükséges források biztosítása érdekében, hogy jobb környezetet érjünk el Európában, és elkerüljük a végrehajtás elmaradásából eredő növekvő társadalmi és gazdasági költségeket. Szisztematikusabban kell értékelni a helyszínen tapasztalt valós végrehajtási problémákat, és a gyakorlati szakembereket be kell vonni a felmerülő problémák gyakorlati megközelítéseinek és megoldásainak meghatározásába és megvalósításába.

Egyszerűbb és jobban végrehajtható politika és jogszabályok

A gyakorlati szakemberek kulcsszerepet játszhatnak a jogszabályok kidolgozásában annak érdekében, hogy azok gyakorlatilag alkalmazhatóak és végrehajthatóak legyenek. Szisztematikusabb megközelítéseket és eszközöket kell alkalmazni a gyakorlati szakemberek bevonására és gyakorlati szakértelmük jobb kihasználására. Több erőfeszítést kell tenni a szabályozási követelmények ésszerűsítésére és egyszerűsítésére a bürokrácia csökkentése és a vállalkozások számára a helyes cselekvés megkönnyítése érdekében. Az érdekelt felek, a civil társadalom és a polgárok részvételének javítása érdekében a környezetvédelmi irányítás átláthatóbbá tehető. Egyszerűsíteni, ésszerűsíteni és hozzáférhetőbbé kell a környezetvédelmi jogszabályok jobb betartásához szükséges információkat.

Nagyobb támogatás a végrehajtó szervezeteknek

A különböző szereplők közötti koordináció javítása egyértelmű prioritás. Keresni kell a lehetőségeket a szorosabb és hatékonyabb együttműködésre az Európa-szerte működő hálózatok, az egyes országok között, valamint az országokon belül az illetékes hatóságok között. A szakértői értékelés nagyon hatékony mechanizmusnak bizonyult a végrehajtási problémák azonosítására és megoldására. Bátorítjuk a szakértői értékelési megközelítések nagyobb és szélesebb körű alkalmazását mind nemzeti, mind európai, mind nemzetközi szinten. Egyértelműen szükség van a szakemberek több és jobb képzésére. Meg kell határoznunk a szabályozó hatóságok, felügyelők, ügyészek, bírák és ombudsmanok képzésének kiemelt területeit, beleértve adott esetben a közös képzési programokat is. Továbbra is szükség van olyan módszerek és eszközök kidolgozására és beágyazására, amelyek segítik a végrehajtó szervezeteket abban, hogy korlátozott erőforrásaikból a lehető legjobb eredményeket érjék el az emberek és a környezet számára. Ösztönözzük olyan fórumok létrehozását, amelyek előmozdítják az innovatív gondolkodást és megközelítéseket azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a teljes végrehajtási ciklus hatékonyabbá és eredményesebbé tenni, nagyobb környezeti előnyöket biztosítva, javítva a versenyképességet és támogatva a zöldebb gazdaságot Európában.

Végezetül John Seager, az IMPEL elnöke kijelentette, hogy az IMPEL sürgeti az európai szintű és az egyes országok döntéshozóit, hogy fontolják meg ezeket az ajánlásokat, és tegyenek lépéseket a jobb végrehajtásból származó nagyobb előnyök elérése érdekében. A hálózatoknak fontos szerepük van ezen intézkedések előmozdításában, és az IMPEL arra ösztönzi az országokat, hogy aktívan vegyenek részt bennük.

Új stratégiai irányvonal

Az IMPEL által jelenleg végzett egyik nyomon követési intézkedés a hálózat jövőjére vonatkozó új stratégiai irányvonal kidolgozása. A stratégiai dokumentum elfogadásával az IMPEL leírja a hálózat következő évekre vonatkozó fókuszát, prioritásait és új struktúráját, valamint azt, hogy hogyan fog alkalmazkodni az előttünk álló kihívásokhoz. Ez magában foglalja például öt új szakértői csoport létrehozását a két meglévő klaszter helyett.

KONFERENCIA NYILATKOZATA

 

Tags:

Subscribe to our newsletter