IMPEL Logo

A gazdaságokból és tanyákról származó diffúz nitrátszennyezés kezelésének helyes gyakorlata

Ez az eszköz a mezőgazdasági üzemek és tanyák diffúz nitrátszennyezésének kezelésére szolgáló bevált gyakorlatok példáit gyűjti össze.A dokumentum célja, hogy olyan gyakorlatias módszereket mutasson be, amelyek hozzájárulhatnak a vízi környezetbe történő nitrátkiválás korlátozásához, és ezáltal hozzájárulnak a nitrátokról szóló irányelv és a vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek való magasabb szintű megfeleléshez.

A nitrátirányelv szerint a tagállamoknak a II. és III. mellékletben említettek szerint a mezőgazdasági termelők által végrehajtandó helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait kell kidolgozniuk. A helyes gyakorlat szabályai a gazdálkodók számára számos konkrét kötelezettséget jelentenek, és tagállamonként eltérőek lehetnek. E dokumentum célja, hogy az eddigieknél részletesebben leírja, hogyan lehet ezeket a kötelezettségeket ellenőrizni, és végső soron segíteni az egyes tagállamokat abban, hogy megfeleljenek az irányelvnek.

A nitrátokról szóló irányelv a vízügyi keretirányelv szerves részét képezi, és a vizek mezőgazdasági terheléssel szembeni védelmének egyik legfontosabb eszköze. Ez a munka ezért mindkét uniós irányelvet végrehajtó intézkedéseket tartalmazni fog.

A dokumentum részben az EU-bizottság 2011-es, “A nitrátirányelv végrehajtásának ellenőrzései című jelentésére épül. A tagállamok körében végzett kérdőíves felmérés eredményei. Guidelines on Controls” (1. függelék), amelynek célja, hogy a jelentésben szereplő ajánlásokat még konkrétabbá tegye azáltal, hogy gyakorlati példákat ad a különböző intézkedések ellenőrzésének bevált gyakorlatára. A példák származhatnak egy-egy tagállamból, de lehetnek több tagállam gyakorlatának összeállításai is.

Tags:

Lead country and contact

Dánia

Subscribe to our newsletter