IMPEL Logo

Hulladéklerakók kézikönyve

A világméretű problémás hulladékáramok, különösen az elektronikai hulladékok, az elhasználódott járművek és alkatrészeik Európától Afrikáig terjedő problémás hulladékáramok miatt a hulladékszállítási szakértők ma már egyetértenek abban, hogy hatékonyabban kell megcélozni az illegális hulladékáramok forrásait és azokat a létesítményeket, ahol az ilyen hulladékot az export előtt összegyűjtik, tárolják és/vagy kezelik. A 2011 elején indult IMPEL-TFS “Hulladéktelepek” projekt célja e hulladékáramok és létesítmények jobb megértése, az információ és a legjobb gyakorlatok cseréje, valamint a helyszínek azonosítására, ellenőrzésére és nyomon követésére vonatkozó iránymutatás kidolgozása a megfelelőség előmozdítása érdekében.

A jelen Hulladéktelepek kézikönyve a projektcsoport tapasztalatain, a meglévő útmutató dokumentumok elemzésén, az IMPEL tagországoknak kiküldött kérdőíveken és egy Frankfurtban (Németország) tartott szakértői műhelybeszélgetés eredményein alapul. Bevezetést nyújt az illegális hulladékkereskedelem gazdaságába és a hulladéktelepek jogi hátterébe, valamint kiemeli a proaktív intézkedések, például a figyelemfelkeltő kampányok és a vámhatóságokkal, a kereskedelmi szövetségekkel és a hajózási társaságokkal való együttműködés fontosságát. Ezután útmutatást ad a problémás hulladéklerakóhelyek azonosításához, és példákat mutat be az egyes uniós országokban alkalmazott sikeres módszerekre, mint például a hulladékáram megközelítésére. A kézikönyv központi része a telephelyi ellenőrzések előkészítésének és végrehajtásának szentelt, az ellenőrzési módszerekre, a szükséges információkra és kapcsolatokra, a hulladék és a nem hulladék megkülönböztetésére, valamint a biztonsági szempontokra összpontosítva. A dokumentum utolsó fejezete a helyszíni ellenőrzés szükséges nyomon követésével foglalkozik. A kézikönyv szövegét 11 melléklet egészíti ki, amelyek döntési fákat, ellenőrző listákat, vonatkozó űrlapokat,
eljárási követelményeket tartalmazó táblázatokat és hasznos weblinkeket tartalmaznak.

Tags:

Lead country and contact

Németország

Subscribe to our newsletter