IMPEL Logo

Tools

 • Útmutató a hulladékszállítás hatékony ellenőrzésének tervezéséhez

  A 660/2014/EU rendelet értelmében az EU tagállamainak 2017. január 1-jéig ellenőrzési tervet kell készíteniük a hulladékszállítás ellenőrzésére, hogy biztosítsák az ellenőrzésekhez szükséges kapacitást és hatékonyan megelőzzék az illegális szállításokat.

  [Read more]
 • Útmutató a körforgásos gazdaság működéséhez

  A körforgásos gazdaságra való áttérés döntő elemei a termelési és újrahasznosítási létesítményekben megvalósuló innovációk, amelyek célja az erőforrás-hatékonyság, a hulladékkeletkezés megelőzése és a termelési maradékanyagok vagy a hulladékból visszanyert anyagok másodlagos nyersanyagként való felhasználása.

  [Read more]
 • Útmutató az IED végrehajtásához az ellenőrzések tervezése és végrehajtása során

  Ez az iránymutatás a 2012-es IMPEL projekt keretében készült: A projekt fő célja az volt, hogy az IMPEL által már kidolgozott, az ellenőrzés tervezéséről és a kockázatértékelésről szóló útmutatás és az IED 23. cikkében leírt követelmények figyelembevételével megszervezze az IED 23. cikkének végrehajtására vonatkozó legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos információcserét.

  [Read more]
 • A gazdaságokból és tanyákról származó diffúz nitrátszennyezés kezelésének helyes gyakorlata

  Ez az eszköz a mezőgazdasági üzemek és tanyák diffúz nitrátszennyezésének kezelésére szolgáló bevált gyakorlatok példáit gyűjti össze. A dokumentum célja, hogy olyan gyakorlatias módszereket mutasson be, amelyek hozzájárulhatnak a vízi környezetbe történő nitrátkiválás korlátozásához, és ezáltal a nitrátokról szóló irányelv és a vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek való jobb megfeleléshez.

  [Read more]
 • Pénzügyi céltartalékok a környezeti kötelezettségekre - Gyakorlati útmutató

  Ez a gyakorlati útmutató referenciadokumentumként szolgál a szabályozók számára. Nem írja elő, hogy a szabályozónak mit kell tennie. Célja inkább az, hogy információkat nyújtson a szabályozó hatóságok számára a környezetvédelmi kötelezettségekre és kötelezettségekre vonatkozó pénzügyi céltartalékokkal kapcsolatos jobb döntések meghozatalához. Ily módon hozzájárul a környezet és a közpénzek jobb védelméhez, elősegíti a "szennyező fizet" elv betartását, és ösztönzi az üzemeltetők beruházásait a szennyezés megelőzésébe. Az útmutató meghatározza azokat a kérdéseket, amelyeket figyelembe kell venni a döntéshozatali folyamat során, amikor a pénzügyi fedezetet értékelik, és segítséget nyújt a szabályozóknak és más felhasználóknak a sikeres megoldások megtalálásában. Kiemeli továbbá a pénzügyi rendelkezések folyamatos karbantartásának és nyomon követésének fontosságát annak érdekében, hogy a pénzügyi rendelkezések szükség esetén sikeresen teljesüljenek, és példákat hoz a nemzetközi felhasználásra és útmutatásra.

  [Read more]
 • easyTools – Risk assessment guidance book

  Az "easyTools" elnevezésű projektcsoport Németország vezetésével információkat gyűjtött az Európa-szerte használt kockázatértékelésekről. Ezen információk alapján egy új, szabályalapú módszertant dolgoztak ki és teszteltek, amelyet integrált kockázatértékelési módszernek (IRAM) neveztek el. T

  [Read more]
 • A helyes dolgok elvégzésének módszertana az engedélyezéshez - Összehasonlítás

  A "Doing the right things for environmental permicking" egy folyamatban lévő projekt (2016-2018), amely alaposan megvizsgálja az engedélyezés és az ellenőrzés közötti kapcsolatot, érdekes esettanulmányokat és bevált gyakorlatokat azonosít Európában, valamint azonosítja és leírja azokat a lépéseket, amelyeket az engedélyezési eljárásokban alkalmazni lehetne.

  [Read more]
 • A zöldlistás hulladékok besorolása a "Hulladékszállítási rendelet" alapján

  A gyakorlati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a termelő, feldolgozó és feldolgozó vállalkozásoknak és hatóságoknak, hulladékokat előállító, szállító, exportáló és ellenőrző szervezetek számára e hulladékok helyes értékelésében. Az iránymutatás célja tehát, hogy segítséget nyújtson a hulladékok hulladékszállítási rendelet szerinti osztályozásával kapcsolatban elvégzendő értékelésekhez.

  [Read more]
 • IMPEL felülvizsgálati kezdeményezés eszköze (IRI)

  Az IRI az IMPEL felülvizsgálati kezdeményezés rövidítése, és egy önkéntes szakértői értékelés, amelynek keretében az IMPEL-tagországok környezetvédelmi hatóságai segítik egymást az uniós környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának javításában. Az IRI révén a fogadó fél ingyenes tanácsokat kap munkája további javításához, és a legjobb gyakorlatok cseréjére kerül sor az európai közösségen belül. Ha Ön is szeretne IRI-t fogadni, ez az információs csomag néhány fontos információval szolgál.

  [Read more]
 • Az iránymutatás betartása: Vállalatirányítási rendszer (CMS) segítségnyújtás

  A hagyományos felügyeletnek számos hiányossága van. Bár egyes szabályozottaknak szükségük van az elrettentő megközelítésre, a legtöbb szabályozott hajlandó megfelelni a közjogi előírásoknak. Néhányan közülük, különösen a nagyobb szabályozott szervezetek, fogékonyak a szabályozás új formáira. E vállalatok esetében a hagyományos parancs és ellenőrzés megközelítése nem túl hatékony, mivel nem ismeri el a vállalat saját képességeit, és alááshatja a belső motivációt.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter