IMPEL Logo
  • Trys paslaugų konkursai IMPEL veiklai remti

    Trys paslaugų konkursai IMPEL veiklai remti

Sveiki atvykę į IMPEL

Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklas (IMPEL) yra tarptautinė ne pelno siekianti Europos Sąjungos valstybių narių, stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių į ES, EEE ir ELPA šalių bei potencialių kandidačių į Europos bendriją aplinkosaugos institucijų asociacija.

Mūsų misija - užtikrinti veiksmingą Europos aplinkosaugos teisės įgyvendinimą ir vykdymą, skatinant aplinkosaugos reguliavimo institucijų profesinį bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir geriausia praktika.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter