IMPEL Logo

Apie IMPEL

IMPEL nariai yra 55 aplinkosaugos institucijos iš 36 šalių: 28 ES valstybių narių, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Serbijos, Turkijos, Islandijos, Kosovo*, Albanijos, Šveicarijos ir Norvegijos. IMPEL asociacijoje jos vadinamos IMPEL valstybėmis narėmis.
Impelio generalinė asamblėja gali priimti į asociaciją stebėtojus, kurie tada gali dalyvauti generalinės asamblėjos posėdžiuose su patariamojo balso teise. Stebėtoju gali būti tarptautinė organizacija arba tinklas, glaudžiai susijęs su IMPEL veikla. IMPEL projektuose ir veikloje taip pat gali dalyvauti stebėtojo atstovo paskirti ekspertai.

(*Šis paskyrimas nepažeidžia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės paskelbimo)

.

Subscribe to our newsletter