IMPEL Logo

IMPEL TIGDA projekto konkurso terminas pratęstas iki birželio 30 d.

20 Jun, 2023

IMPEL projekto "Kova su neteisėtu požeminio vandens gręžimu ir gavyba" (TIGDA) tikslas - dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi, kaip valdyti požeminio vandens gręžimą ir gavybą. Tai apimtų konkrečias leidimų išdavimo sąlygas, akreditacijas, taip pat įvairiose valstybėse narėse taikomas vykdymo užtikrinimo priemones ir metodus, kurie padėtų sumažinti neteisėtą gręžimą ir požeminio vandens (perteklinį) paėmimą, taip padedant pasiekti gerą požeminio vandens telkinių kiekybinę ir kokybinę būklę. 

Pagal TIGDA projektą yra parengtas darbo paketas "Žemės stebėjimo metodai neteisėtai požeminio vandens veiklai nustatyti". Šio darbo paketo tikslas - apžvelgti įvairių tipų Žemės stebėjimo metodus ir duomenis, kuriuos galima naudoti neteisėtai požeminio vandens veiklai aptikti. Pagal šį darbo paketą reikia pateikti rašytinę ataskaitą su rekomendacijomis dėl žemės stebėjimo metodų ir duomenų, atsižvelgiant į neteisėtos požeminio vandens veiklos mastą.  

Taigi IMPEL darbo paketo "Žemės stebėjimo metodai neteisėtai požeminio vandens veiklai nustatyti" poreikiams ieško paslaugų teikėjo.  

Kviečiame susipažinti su pridedamu paslaugų skelbimu konsultantui pagal IMPEL TIGDA projektą. 

Paraiškų teikimo terminas pratęstas iki birželio 30 d. 

Subscribe to our newsletter