IMPEL Logo

Naujas duomenų rinkimo programos konkursas

19 Oct, 2021

Europos jūrų transekto, skirto makrofaunos ir antropogeninio spaudimo stebėsenai, projektas (Europe-MTT 2021), siekia pradėti procesą, kuris baigtųsi bendromis Europos banginių ir jūrų vėžlių bei jiems kylančių grėsmių, tokių kaip plastikas ir jūrų eismas, stebėsenos gairėmis pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, naudojant didelius laivus kaip stebėjimo platformas

.

Todėl IMPEL ieško paslaugų teikėjų, kurie 2021 m. lapkričio-gruodžio mėn. vidutiniškai 20 dienų dirbtų rengdami APP, skirtą banginių, kitų makro bestuburių ir tokių veiksnių, kaip jūrų eismas, duomenų rinkimui.

Spauskite čia, jei norite susipažinti su konkursu ir gauti daugiau informacijos: EUROPE MTT2021 IMPEL konkursas

Paraiškų teikimo terminas pratęstas iki 2021 m. lapkričio 7 d.

Subscribe to our newsletter