IMPEL Logo

NPRI projekto konkursas

25 Jul, 2022

Nacionalinės tarpusavio vertinimo iniciatyvos (NPRI) IV etapo IMPEL projekto tikslas - stiprinti savarankiškus tarpusavio vertinimo gebėjimus. Strateginis darbo rezultatas - geresnis ir vienodesnis aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, atsižvelgiant į konkrečią kiekvienos šalies teisinę ir techninę padėtį. NPRI procesas leidžia nustatyti tinklo silpnąsias vietas remiantis vietos analize ir leidžia rasti sprendimus, kurie taip pat gali būti taikomi visame tinkle. Vykdant projektą būtina teikti ekspertinę paramą projekto vadovams ir komandai specifinėje tarpusavio vertinimų tarptautiniu lygmeniu srityje.

Taigi IMPEL NPRI IV etapo projekto poreikiams ieško paslaugų teikėjo.

Kviečiame susipažinti su pridedamu paslaugų skelbimu dėl konsultanto paslaugų teikimo pagal IMPEL Nacionalinės tarpusavio vertinimo iniciatyvos (NPRI) IV etapo projektą.

Terminas pratęstas - nauja paraiškų teikimo data yra 2022 m. rugsėjo 8 d.

Skelbimas apie konkursą konsultantui IMPEL nacionalinės tarpusavio vertinimo iniciatyvos (NPRI) IV etapo projekto IV fazės rėmuose

Subscribe to our newsletter