IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Gruodžio 13-14 d. Lisabonoje vyko IMPEL seminaras apie atliekų tvarkymą ir žiedinę ekonomiką

  02 Jan, 2023

  IMPEL projekte "Atliekų tvarkymas ir žiedinė ekonomika" (angl. WMCE) pereinama prie atliekų hierarchijos etapų, kad būtų pasiektas bendras pagrindinių Atliekų pagrindų direktyvos punktų supratimas ir suvienodinta elgsena visose valstybėse narėse. Ankstesniuose projekto etapuose jau parengti rekomendaciniai dokumentai, susiję su atliekų hierarchijos pakopomis.

  [Read more]
 • IMPEL, remdamas IED įgyvendinimo projektą, surengė bendrą patikrinimą popieriaus masės gamykloje Švedijoje

  22 Dec, 2022

  IMPEL, remdamas IED įgyvendinimo projektą, surengė bendrą patikrinimą popieriaus masės gamykloje Švedijoje 2022 m. gruodžio 8-9 d. ET pramonės ir oro kontrolės ir prevencijos darbo grupės surengė 14-ąjį bendrą patikrinimą celiuliozės ir popieriaus gamykloje Švedijoje. Tai buvo pirmasis bendras patikrinimas po "Corona". Prie inspektavimo prisijungė inspektoriai iš Švedijos, Nyderlandų ir Suomijos, o inspektorius iš Jungtinės Karalystės dalyvavo rengiantis inspektavimui.

  [Read more]
 • 2022 m. lapkričio 28 d. IMPEL laivų perdirbimo projektas surengė pirmąjį internetinį seminarą.

  21 Dec, 2022

  IMPEL laivų perdirbimo projektu siekiama pagerinti šioje srityje dirbančių aplinkosaugos ir jūrų sektoriaus institucijų bendradarbiavimą. Skirtingi ES teisės aktai ir susijusios kompetencijos apsunkina jų įgyvendinimą, priežiūrą ir vykdymą. Siekiant užkirsti kelią neteisėtam krovinių gabenimui, bus parengta rekomendacinė medžiaga valdžios institucijoms ir kitoms suinteresuotosioms šalims, taip pat organizuojamas inspektorių ir kitų suinteresuotųjų šalių gebėjimų stiprinimas. Be to, bus bendradarbiaujama su kitomis institucijomis, agentūromis, tinklais ES ir už jos ribų, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis.

  [Read more]
 • ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais veiksmų plano įgyvendinimo geroji patirtis Projektas surengė pirmąjį bendrą patikrinimą Portugalijoje

  19 Dec, 2022

  ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais veiksmų planui įgyvendinti reikia plačios paramos ne tik iš ES institucijų, bet ir iš ES agentūrų - Europolo ir Eurojusto, valstybių narių ir jų atitinkamų agentūrų, ES delegacijų, valstybių narių ambasadų trečiosiose šalyse. IMPEL projekto "ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais veiksmų plano įgyvendinimo geroji patirtis" tikslas - išanalizuoti įvairią gerąją ES kovos su prekyba laukiniais gyvūnais priemonių įgyvendinimo patirtį ir parengti orientacinį vadovą, kuriuo galėtų dalytis ir naudotis visos valstybės narės. Projekto komanda parengė orientacinį vadovą ankstesniuose projekto etapuose. Norėdami atsisiųsti dokumentą, spauskite čia.

  [Read more]
 • Lapkričio 23 d. internetu įvyko gamtos apsaugos ekspertų grupės susitikimas

  09 Dec, 2022

  Lapkričio 23 d. internetu įvyko gamtos apsaugos ekspertų grupės susitikimas. Šiame renginyje daugiausia dėmesio buvo skirta pateikti naujausią informaciją apie IMPEL projektus, kurie 2022-2024 m. vykdomi pagal Gamtos apsaugos ekspertų grupės programą. Susitikimą atidarė IMPEL pirmininko pavaduotojas Jeanas Lucas Perrinas ir Ekspertų grupės vadovas Alfredas Dreijeris, o susitikime dalyvavo 24 atstovai iš 11 šalių ir 2 nevyriausybinių organizacijų. Darbotvarkėje buvo numatyti IMPEL Gamtos apsaugos projektų vadovų pranešimai, pasiūlymai dėl būsimų projektų, įgyvendinimo iššūkių tyrimo rezultatai ir kaip išplėsti Gamtos apsaugos ekspertų grupės tinklą.

  [Read more]
 • Lapkričio 28-29 d. įvyko projekto "Kasybos atliekų tvarkymas" susitikimas

  06 Dec, 2022

  Projekto "Kasybos atliekų tvarkymas" tikslas - palyginti, kaip valstybės narės perkelia direktyvą į nacionalinę teisę, kad būtų įvertintos bendros gairės, kaip geriau tvarkyti kasybos atliekas, taip pat atsižvelgiant į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) tiriamąją nuomonę, kurioje valstybėms narėms rekomenduojama skatinti iniciatyvas, skirtas "naujoms žaliavų sritims", pavyzdžiui, kasybos atliekoms, eksploatuoti ir naudoti.

  [Read more]
 • 24-oji IMPEL generalinė asamblėja

  05 Dec, 2022

  24-oji IMPEL generalinė asamblėja

  [Read more]
 • Seminaro "Savikontrolės ir ataskaitų apie išmetamus į orą teršalus teikimo patikros strategijos" ataskaita jau paskelbta

  05 Dec, 2022

  Pagal 2021-2024 m. IMPEL paramos IED įgyvendinimo projektą surengtame seminare "SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS" daugiausia dėmesio skirta operatorių vykdomai į orą išmetamų teršalų savikontrolei (nuolatinei ir nepertraukiamai), taip pat - operatorių (įpareigotųjų subjektų) vykdomos savikontrolės ir jos ataskaitų patikimumui. 2021 m. vykusio seminaro projekto ataskaitą patvirtino IMPEL generalinė asamblėja, ją galima rasti čia.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter