IMPEL Logo

Geresnės atitikties žemės ūkio sektoriui užtikrinimas kuriant aplinkos ir žemės ūkio inspekcijų tinklus ir bendradarbiaujant.

2013 - 2013

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Europos Komisija nustatė, kad ši projekto sritis yra IMPEL prioritetinė. Jie pabrėžė, kad Vandens pagrindų direktyvos (pasklidoji tarša & neteisėtas vandens ėmimas) ir Nitratų direktyvos reikalavimų laikymosi lygis yra žemas, be to, nustatytas atotrūkis tarp “aplinkosaugos” ir “žemės ūkio” inspekcijų. Todėl jie pageidavo, kad būtų stiprinamas įvairių reguliavimo agentūrų bendradarbiavimas, kad žemės ūkio sektoriuje būtų pasiektas aukštesnis reikalavimų laikymosi lygis, keičiamasi aktualia informacija ir dabartine geriausia praktika, susijusia su pasklidąja tarša ir nitratų kontrole.

Daugumoje šalių narių dažnai yra kelios organizacijos, atliekančios žemės ūkio sektoriaus objektų atitikties patikras. Nors agentūros paprastai būna skirtingos, tačiau dažnai jų tikslas yra bendras, sutampantis - užtikrinti atitiktį reikalavimams ir apsaugoti aplinką.

Šiuo projektu buvo suburti teisės aktų ekspertai iš aplinkos apsaugos ir žemės ūkio inspekcijų, kurių tikslas - pagerinti žemės ūkio sektoriaus reikalavimų laikymosi lygį, ypač išsklaidytos taršos (VPD) ir nitratų kontrolės srityse.

 

Number: 2013/16 – Status: Užbaigta – Period: 2013 - 2013 – Topic: Vanduo ir žemė - Tags:

Subscribe to our newsletter