IMPEL Logo

Įvertinti "Copernicus" palydovinių vaizdų naudojimą aplinkos ir gamtos apsaugos patikrinimams ir jų įrodomąją vertę

2018 - 2019

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Aplinkosaugos teisėsaugą gali padėti užtikrinti labai atnaujinta ir vertinga geografinė informacija, renkama, saugoma, valdoma ir padedanti vykdyti veiklą vietoje. Tačiau vis dar neaiškūs šių priemonių metodai, institucinis naudojimas ir teisinis taikymas aplinkos ir žemės naudojimo analizei

.

Todėl šiuo projektu siekiama nustatyti potencialius šių nuotolinio stebėjimo duomenų naudotojus, remiantis Copernicus paslaugomis, ir suprasti, kaip ši informacija gali padėti aplinkosaugos ir gamtos apsaugos inspekcijų inspekcinei veiklai, atsižvelgiant į kiekvieno dalyvaujančio IMPEL nario specifiką, ir kaip ji jau taikoma ir gali būti taikoma ateityje, atsižvelgiant į pagrindines procedūras, metodus, (atvirą) prieigą prie tokių procedūrų ir metodų bei teisinius apribojimus (susijusius su geoerdvinių įrodymų taikymu skirtingose šalyse).

Tikėtini rezultatai:

  • Pasikeitimas informacija ir dabartine geriausia praktika, susijusia su "Copernicus" paslaugų ir bepiločių orlaivių naudojimu kaip aplinkos ir gamtos apsaugos kontrolės priemone, ir galimais teisiniais apribojimais, susijusiais su surinktų duomenų naudojimu;
  • Surinkti žinių apie metodikų, padedančių IMPEL nariams, kurie šiuo metu naudoja arba planuoja naudoti šias priemones ir (arba) technologijas, kūrimą;
  • padidinti gebėjimą naudoti "Copernicus" paslaugų rezultatus, kad būtų galima paremti ir nustatyti tikrinimo programų prioritetus;
  • pasidalyti metodikomis ir patirtimi apie geografinę informaciją, taikomą aplinkosaugos ir gamtos apsaugos patikrinimuose;
  • Identifikuoti galimas kliūtis, trukdančias naudoti geoerdvines technologijas, susijusias su jų įrodomąja verte.

 

Number: 2018/18 – Status: Užbaigta – Period: 2018 - 2019 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter