IMPEL Logo

IMPEL narystės išplėtimas

2019

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Pagal parengtos rekomendacinės medžiagos, surengtų praktinių seminarų ir geriausios praktikos seminarų kiekį IMPEL yra pirmaujantis Europos viešojo sektoriaus specialistų, dirbančių aplinkosaugos teisės srityje, tinklas. Nepaisant to, šiuo metu kyla problemų dėl teisingumo, atstovavimo ir įsiliejimo į IMPEL’esamą narystės profilį.

Šiuo projektu siekiama nustatyti rekomendacijas, kaip sustiprinti visus narystės aspektus ir galimai pakeisti esamas narystės taisykles ir įstatus bei padidinti narių skaičių.

Tikėtini rezultatai:

  • Ataskaita su pasiūlymais Helsinkio generalinei asamblėjai.
.

Number: 2019/22 – Status: Vykdoma – Period: 2019 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter