IMPEL Logo

Tinkamų intervencijų pasirinkimas, 3 etapas

2014 - 2014

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Siekiant pagerinti aplinkos apsaugos inspekcijų aplinkos acquis įgyvendinimo veiksmingumą, šiuo projektu siekiama suteikti IMPEL nariams priemonių rinkinį, kuris padėtų pasirinkti intervencines priemones atsižvelgiant į aplinkybes. Priemonė buvo sukurta ir išbandyta projekto 1 ir 2 etapuose. Per 3 etapą bus patobulinta iDEPEND modeliavimo priemonė, nustatyta priimančioji vieta ir plačiau informuojama apie priklausomybių modeliavimo ir priemonių rinkinio naudą.

7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje (7-oji AVP) pagrindinė kryptis - veiksmingas aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas. 2012 m. EK paskelbė komunikatą dėl aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo gerinimo (COM (2012) 95), kuriame pabrėžiama, kad reikia taikyti papildomus patikrinimų metodus. Pirmajame šio projekto etape (2012 m.) buvo pristatyta modelio, arba veiksmų plano, koncepcija, padedanti pasirinkti papildomus metodus. Antrajame šio projekto etape (2013 m.) buvo parengtas ir išbandytas priemonių rinkinys, kad specialistai ir politikos formuotojai galėtų pasirinkti tinkamą intervencinių priemonių derinį, atsižvelgiant į aplinkybes, siekiant aplinkosauginių rezultatų ar tikslų. Tai apėmė priklausomybių modeliavimo priemonės, vadinamos iDEPEND, naudojimą. iDEPEND leidžia naudotojams nustatyti tikslus (arba rezultatus) ir surinkti, sudaryti žemėlapį ir patikrinti veiksnius, nuo kurių tikslai (arba rezultatai) priklauso (priklausomybės). Projekto metu buvo parengtos gairės, kaip naudoti priklausomybių modeliavimą, kad būtų lengviau pasirinkti tinkamas intervencines priemones.

Pagrindinė šio projekto etapo (3) veikla bus:

  1. Pateikti priklausomybių modeliavimo priemonę, pagrįstą iDEPEND ir atspindinčią 2 etape atliktą naudotojų testavimą.
  2. Pateikti gaires, kaip pasirinkti intervencijas naudojant 2 etape sukurtą iDEPEND.
  3. Sukurti svetainę ir (arba) portalą, kuriame būtų talpinama: iDEPEND; intervencijų biblioteka; informacija ir (arba) įrodymai apie intervencijų naudojimą.
  4. Pranešti apie priemonių rinkinį IMPEL nariams ir kitiems naudotojams ir jį reklamuoti.

Susiję failai / informacija

 

 

Number: 2014/12 – Status: Užbaigta – Period: 2014 - 2014 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter