IMPEL Logo

Ekstremalių klimato kaitos situacijų skėtinė programa

2021

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Paskelbus ekstremalią klimato situaciją (taip pat didėjant supratimui apie plastiko poveikį, biologinės įvairovės nykimą, o dabar ir apie pasaulinės pandemijos poveikį ir galimą ekologinį atsigavimą), daromas didžiulis poveikis politikai, reguliavimo būdams ir tiems, kuriuos reguliuojame.  Didėja spaudimas prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų, anglies dioksido kiekio mažinimo ar ekologinio atsigavimo rėmimo, tačiau tik nedaugelis reguliavimo institucijų turi tinkamų priemonių, kad galėtų pradėti spręsti šias problemas.  Šia programa tikimasi spręsti šias problemas, kuriant priemones ir metodus, kuriuos reguliavimo institucijos galėtų naudoti spręsdamos šiuos kylančius iššūkius. Siūloma parengti darbo programą, kuri apims 2021-2024 m. laikotarpį.

Darbas bus suskirstytas į šešias pradines temas, nors daugelis šių sričių yra tarpusavyje susijusios, todėl skirstymas yra šiek tiek savavališkas.

  1. Žaliasis perėjimas;
  2. Reguliuotojai kaip pavyzdžiai;
  3. Darbas su partneriais;
  4. Reguliavimo sistema;
  5. Technologijos ir
  6. Priemonės
.

Number: 2021/17 – Status: Vykdoma – Period: 2021 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter