IMPEL Logo

Valstybių narių bendrosios reguliavimo sistemos - palyginimo projektas

2010 - 2010

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Valstybių narių aplinkos apsaugos inspekcijos vis dažniau imasi geresnio reglamentavimo iniciatyvų, kuriomis siekiama didinti veiksmingumą ir efektyvumą, kartu išlaikant arba gerinant aplinkos apsaugos lygį, dažnai reaguodamos į tokius iššūkius kaip riboti ištekliai ir didėjantis spaudimas aplinkai.

Vyraujančios ekonominės sąlygos ir padidėjęs susidomėjimas faktiniu ar numanomu reguliavimo poveikiu taip pat daro didelę įtaką, ypač įmonėms ir pramonei. Todėl supaprastinti ir racionalizuoti metodai bei dėmesys reguliavimo rezultatų gerinimui yra pagrindiniai daugelio ES reguliavimo institucijų ir vyriausybių tikslai.

Bendros reguliavimo sistemos[1] sukūrimas yra geresnio reglamentavimo iniciatyvos, kurią kai kurios valstybės narės įgyvendina arba jau įgyvendino siekdamos spręsti šias problemas, pavyzdys.

Leidimų išdavimo ir atitikties užtikrinimo sistemos laikui bėgant dažnai buvo plėtojamos atskirai, jose gali būti taikomos skirtingos procedūros ir taisyklės, dėl to susidaro sudėtinga reguliavimo sistema. Sukūrus bendrą reguliavimo sistemą, galima nuosekliai įgyvendinti galiojančius ir naujus teisės aktus, pripažįstant bendrą tikslą - apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Ji gali padėti supaprastinti ir racionalizuoti reguliavimo veiklą ir procesus kuriant bendras sistemas, procedūras, gaires ir kalbą. Ji taip pat gali užtikrinti, kad procesai ir veikla būtų praktiškesni, skaidresni ir lankstesni, ir sumažinti verslui tenkančią administracinę naštą.

Daugelyje ES šalių yra neseniai modernizuotų teisės aktų pavyzdžių, kai tai suteikė galimybę peržiūrėti, kaip teisiniai reikalavimai yra suformuluoti ir įgyvendinami. Valstybės narės yra skirtinguose šio proceso etapuose ir kuria sistemas, atitinkančias jų aplinkybes. Tai suteikia galimybę pasimokyti iš įvairių sprendimų, kurie yra arba jau buvo priimti.

[1] Reguliavimo veiklos ir procesų supaprastinimas ir racionalizavimas kuriant bendras sistemas, procedūras, gaires ir kalbą.

 

Number: 2010/16 – Status: Užbaigta – Period: 2010 - 2010 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter