IMPEL Logo

Aplinkosaugos administracinės baudos apskaičiavimo metodikų palyginimas

2007

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Administracinės baudos skiriamos beveik visoms šalims, į kurias buvo atsakyta. Atsižvelgiant į tai, kad atitinkamų administracinių teisės aktų sistemos raida ir dabartinė būklė ES valstybėse narėse labai skiriasi, administracinės baudos taikomos taikant skirtingą pagrindimą ir metodiką.

Šiuo projektu buvo nagrinėjamos metodikos, kurias valstybės narės naudoja baudoms apskaičiuoti.

Apskritai daugumoje šalių taikomos kintamos administracinės baudos, o kai kuriose kitose - ir fiksuotos administracinės baudos. Visais atvejais šių baudų ribos nustatomos atitinkamuose teisės aktuose, dažniausiai nurodant viršutinę ir apatinę vertes, kurios valstybėse narėse labai skiriasi. Kartu pastebima, kad administracinės baudos gali būti įvairių formų ir apibrėžčių, atsižvelgiant į konkretų atvejį, aplinkybes ir praktiką. Administracinės baudos gali būti skiriamos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Apskaičiuojant kintamas administracines baudas atsižvelgiama į daugybę įvairių veiksnių. Kai kurie iš jų taikomi beveik visose valstybėse narėse, nes jie laikomi svarbiausiais ir reprezentatyviausiais vertinant aplinkosauginį pažeidimą.

 

Number: 2007/17 – Status: Užbaigta – Period: 2007 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter