IMPEL Logo

Žalos aplinkai vertinimo kriterijai (CAED)

2019

Vykdoma

Projekto aprašymas ir tikslai

Projekto tikslas - apibrėžti žalos aplinkai ir neišvengiamos žalos grėsmės vertinimo kriterijus ir sukurti techninius ir procedūrinius gebėjimus, susijusius su bylų atranka ir įkalčių bei įrodymų dėl žalos aplinkai ir žalos grėsmės nustatymu pagal Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą, padarytos dėl incidentų, pažeidimų, ekologinių nusikalstamų veikų.

KAED projektas remiasi pagrindinių terminų ir žalos aplinkai apibrėžimų gairėmis kaip atspirties tašku ir sutelkia dėmesį į technines/administracines procedūras, būtinas žalai aplinkai nustatyti.

Todėl projektas remiasi ELD daugiamete tęstine metine darbo programa ir yra glaudžiai susijęs su vėliau 2020 m. Europos Komisijos planuojamomis paskelbti gairėmis dėl žalos aplinkai ir neišvengiamos žalos aplinkai grėsmės.

Konkretus projekto tikslas - parengti vadovą, įrodantį žalos aplinkai ir neišvengiamos žalos grėsmės vertinimo kriterijus pagal ELD valstybių narių nacionalinius teisės aktus, pagrįstus pamatiniais parametrais, susijusiais su ‘įrodymais’ ir ‘įkalčiais’ apie žalą aplinkai ar neišvengiamą žalos grėsmę.

KaED projekto 2019 tikslas buvo nustatyti, kaip reglamentavimo, praktiniu ir technologiniu požiūriu galima aptikti, nustatyti ir įvertinti žalos aplinkai ir žalos grėsmės įkalčius ir įrodymus. Tai buvo daroma analizuojant 32 ‘ELD atvejų’ ir ‘ne ELD atvejų’ nustatymo praktikos rinkinį valstybėse narėse, siekiant nustatyti žalos aplinkai ir neišvengiamos žalos aplinkai grėsmės vertinimo kriterijus. Galiausiai šioje ataskaitoje pateikiamas kai kurių jurisdikcijų pateiktų gairių įvertinimas, ypač atkreipiant dėmesį į dalis, susijusias su žalos aplinkai nustatymu.

KaED projekto 2020 tikslas buvo parengti šias praktines gaires, įskaitant praktines priemones ir naują žalos aplinkai įkalčių nustatymo metodiką, kurios egzistavimas yra pagrįstas įrodymas tolesniam tyrimui ir kandidatų žalos aplinkai atvejų vertinimui pagal ELD.

Tikėtini 2021 projekto’rezultatai yra šie:

  • rodiklių ir indeksų nustatymas bei sprendimų priėmimo schemų, skirtų žalos aplinkai įkalčiams nustatyti, apibrėžimas
  • Sustiprinti ELD įgyvendinimą valstybėse narėse apibrėžiant kriterijus ir toliau plėtojant praktines priemones, skirtas žalai aplinkai ir neišvengiamai žalos grėsmei įvertinti
  • .

Number: 2021/15, 2020/24, 2019/18, 2022(VIII) WG3 – Status: Vykdoma – Period: 2019 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter