IMPEL Logo

Lengvos ir lanksčios rizikos vertinimo priemonės sukūrimas planuojant aplinkosauginius patikrinimus, susijusius su Europos aplinkos teisės aktais ir RMCEI (easyTools).

2010 - 2011

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

I etapas

Pagrindinis “Rekomendacijos dėl minimalių aplinkosauginių patikrinimų kriterijų” (RMCEI) ir IMPEL “Žingsnis po žingsnio aplinkosauginių patikrinimų planavimo gairių knygos” klausimas yra aplinkosauginių patikrinimų prioritetų nustatymas. Esminė šio prioritetų nustatymo dalis yra pramoninės ar panašios veiklos sukeltų aplinkos sutrikimų tikimybės įvertinimas. Šie rizikos vertinimai taip pat atlieka svarbų vaidmenį planuojant patikrinimus pagal Seveso II direktyvą ir Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (IED).

Pagrindinių duomenų, reikalingų rizikos kriterijams kiekybiškai įvertinti, prieinamumas įvairiose ES valstybėse narėse labai skiriasi. Jau vien tai reiškia, kad esamos rizikos vertinimo priemonės, kurioms reikia konkretaus fiksuoto duomenų rinkinio, neatitinka daugumos šalių narių poreikių. Dėl to beveik kiekvienai kompetentingai kontrolės institucijai reikia savo konkrečios rizikos vertinimo priemonės. Remiantis šiomis išvadomis, šio projekto tikslas - sukurti lanksčią ir patogią naudoti programą, skirtą aplinkosauginei rizikai vertinti planuojant patikrinimus kaip pažangią interaktyvią IT priemonę iš interneto.

II etapas

Pagrindiniai antrojo projekto etapo tikslai ir uždaviniai buvo parengti:

  • Įvertintų rizikos kriterijų, jų vertės ir pritaikomumo patikrinimų planavimo procese suvestinę;
  • Lanksčią ir patogią naudoti rizikos vertinimo programą planuojant aplinkosauginius patikrinimus, kaip pažangią interaktyvią IT priemonę iš interneto, prieinamą IMPEL tinklalapyje;
  • Galutinė ataskaita ir rizikos vertinimo rekomendacijų knyga.

Ji sukūrė lanksčią ir patogią naudoti rizikos vertinimo programą planuojant aplinkosauginius patikrinimus kaip taikomąją programą iš interneto. Rizikos vertinimo priemonė bus “planavimo ciklo” dalis, aprašyta “Žingsnis po žingsnio aplinkosauginių patikrinimų planavimo gairių knygoje”, parengtoje pagal “Doing The Right Things” projektą (DTRT). Jame bus atsižvelgta į IMPEL šalių narių poreikius, taip pat į Europos aplinkosaugos teisės aktų, pavyzdžiui, būsimos Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos (IED), reikalavimus ir jis bus susietas su Rekomendacija dėl minimalių aplinkosauginių patikrinimų kriterijų (RMCEI). Ji bus grindžiama IMPEL šalyse narėse šiuo metu naudojamų rizikos vertinimo priemonių vertinimo rezultatais. Taip pat bus įvertinti iki šiol naudoti rizikos kriterijai ir IED pasiūlyme išvardyti kriterijai. Tai bus daroma atsižvelgiant į IMPEL atliktą TIPK naujos redakcijos pasiūlymo vertinimą ir IMPEL indėlį į tolesnį RMCEI plėtojimą, siekiant, kad jie taptų praktiškesni.

Susiję failai / informacija

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Užbaigta – Period: 2010 - 2011 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter