IMPEL Logo

Tinkamas aplinkosaugos leidimų išdavimas

2016 - 2018

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Aplinkosauginių patikrinimų cikle (EIC) žingsnis po žingsnio aprašoma, kaip turėtų būti planuojami aplinkosauginiai patikrinimai ir į ką reikėtų atsižvelgti atliekant patikrinimus. EIC taip pat naudojamas IMPEL kaip sistema, prie kurios gali prisijungti kitos IMPEL tikrinimo iniciatyvos, kad sukurtos priemonės būtų geriau suderintos. Nors Europoje sukaupta daug patirties aplinkosaugos leidimų išdavimo srityje, pati procedūra niekada nebuvo aprašyta žingsnis po žingsnio gairėse. Todėl aplinkosaugos leidimų išdavimo procedūroms nėra vienodų sąlygų, nėra gairių naujiems leidimus išduodantiems pareigūnams, o IMPEL leidimų išdavimo iniciatyvos mažiau siejasi tarpusavyje.

Šiuo 3 metų trukmės projektu siūloma 1) surinkti ir palyginti procedūras, kurios šiuo metu taikomos
Europoje, ir išsiaiškinti poreikius, 2) remdamasi šia informacija projekto grupė parengs gaires, kurios bus pakankamai lanksčios, kad galėtų prisitaikyti prie Europos institucijų išduodant IED leidimus, 3) surengti mokymus apie IED leidimų išdavimą ir nustatyti leidimų išdavimo priemonių ir metodikų spragas, kad būtų galima inicijuoti naujus IMPEL projektus.

Darant teisingus aplinkosaugos leidimų išdavimo veiksmus bus atidžiai nagrinėjamas leidimų išdavimo ir tikrinimo santykis, nustatomi įdomūs pavyzdžiai ir geroji Europos praktika, nustatomi ir aprašomi veiksmai, kurie galėtų būti taikomi leidimų išdavimo procedūrose.

Konkretus darbo rezultatas - leidimų išdavimo žingsnis po žingsnio gairės, gerai apmokyti leidimus išduodantys pareigūnai ir nustatytos naujos IMPEL iniciatyvos leidimų išdavimo projektams.

Doing the right things for Permitting atidžiai nagrinės leidimų išdavimo ir tikrinimo santykį, nustatys įdomius atvejų tyrimus ir geriausią praktiką Europoje bei identifikuos ir aprašys veiksmus, kurie galėtų būti naudojami leidimų išdavimo ir tikrinimo procedūrose.

Susiję failai / informacija

 

 

Number: 2016/23 - 2017/21 - 2018/17 – Status: Užbaigta – Period: 2016 - 2018 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter