IMPEL Logo

Teisingi veiksmai atliekant atliekų vežimo patikrinimus

2011 - 2012

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Šiuo IMPEL projektu tiriamas metodikos "Daryti teisingus dalykus" (angl. Doing the Right Thing, DTRT) naudingumas atliekų vežimo patikrinimams. Siekiama sukurti praktinę priemonę, pagrįstą DTRT gairių knyga, kuri galėtų padėti pagerinti atliekų vežimo patikrinimų organizavimą IMPEL šalių narių kompetentingoms institucijoms. Trys kompetentingos institucijos iš skirtingų IMPEL šalių narių taikys DTRT gairių knygą atliekų vežimo patikrinimams ir išbandys, kaip DTRT gali padėti organizuoti šiuos patikrinimus. Organizavimas reiškia visus skirtingus patikrinimų planavimo, vykdymo ir vertinimo etapus, kaip aprašyta DTRT aplinkosauginių patikrinimų cikle. Bandymai bus atliekami atsižvelgiant į tyrimo dėl konkrečių atliekų vežimo patikrinimų reikalavimų išvadas ir rekomendacijas. Bandymų etapo rezultatai bus aptarti ir panaudoti rengiant DTRT gairių knyga pagrįstą rekomendacinę priemonę, tinkamą konkrečiai atliekų vežimo patikrinimų organizavimo sričiai.

Susiję failai / informacija

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Užbaigta – Period: 2011 - 2012 – Topic: Atliekos ir TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter