IMPEL Logo

Teisingų veiksmų metodika

2006 - 2009

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

I etapas. Aplinkosauginių patikrinimų prioritetų nustatymo lyginamoji programa

Bendrasis palyginimo programos tikslas - susidaryti išsamų vaizdą apie tai, kaip įvairios valstybės narės atlieka patikrinimus ir kaip jos tarpusavyje keičiasi patirtimi. Kitas tikslas - kad ES inspektoriai keistųsi informacija ir diskutuotų apie tai, kaip atlikti patikrinimus, siekiant užtikrinti aplinkosaugos teisės aktų vykdymą. Keitimasis informacija skatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir šalių tarpusavio supratimą. Šio projekto tikslas - ištirti ir išanalizuoti IMPEL valstybių narių inspektuojančių institucijų požiūrio į aplinkosauginių patikrinimų prioritetų nustatymą panašumus ir skirtumus, įgyti supratimą apie tai, kaip IMPEL valstybių narių inspektuojančios institucijos savo patikrinimų planuose ir programose nagrinėja “pasirinkimo galimybes”, ir skatinti praktinės informacijos apie aplinkosauginę padėtį ir politikos formavimo proceso veiksmingumą prieinamumą politikos formuotojams.

II etapas. Žingsnis po žingsnio aplinkosauginių patikrinimų planavimo gairių knyga

Nyderlandai 2006 m. vadovavo IMPEL lyginamajai programai "Daryti teisingus dalykus I". 2006 m. vienas iš pagrindinių šio projekto tikslų buvo ištirti, kaip inspekcijos institucijos nustato prioritetus, susijusius su jų užduotimis ir veikla, nes tai yra vienas iš pagrindinių žingsnių sudarant inspekcijų planus. Svarbi šio projekto rekomendacija buvo parengti praktinį aplinkosauginių patikrinimų planavimo vadovą, kuris būtų pakankamai lankstus, kad atitiktų skirtingus IMPEL šalių narių kontrolės institucijų poreikius ir kartu leistų joms laikytis RMCEI reikalavimų.

Trečiasis etapas. Žingsnis po žingsnio aplinkosauginių patikrinimų planavimo gairių knygos įgyvendinimas

Pagrindinis šio projekto, vykdyto 2008 m. ir 2009 m., tikslas buvo palengvinti, paremti ir paskatinti metodikos "Doing the right things" (liet. "Daryti teisingus dalykus") įgyvendinimą, naudojant "žingsnis po žingsnio" gairių knygą. Seminaruose ir mokymuose dalyvavo praktikai iš 24 IMPEL šalių narių. Visi tikslai buvo pasiekti naudojant pagrindinėje ataskaitoje aprašytus produktus. Padarytos išvados leido parengti rekomendacijas dėl būsimo IMPEL darbo ir tolesnės veiklos.

Vykdant projektą buvo įgyta naudingos patirties, kuria dalijamasi šiame dokumente.

Apskritai šio projekto rezultatus galima apibūdinti taip: IMPEL šalyse narėse pagilėjo žinios apie metodiką, aprašytą žingsnis po žingsnio gairių knygoje; beveik visose IMPEL šalyse narėse pradėtos diskusijos dėl metodikos įgyvendinimo; keliose inspektuojančiose institucijose metodika buvo sėkmingai įgyvendinta.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Užbaigta – Period: 2006 - 2009 – Topic: Tarpsektorinės priemonės ir metodai - Tags:

Subscribe to our newsletter