IMPEL Logo

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais

2004 - 2007

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Šio darbo, susijusio su prekyba apyvartiniais taršos leidimais (I – III etapas), tikslai buvo sutelkti įvairias reguliavimo institucijas ir įstaigas, dalyvaujančias įgyvendinant sistemą, ir suprasti visus požiūrių skirtumus bei galimą jų poveikį sistemos veikimui. Jei įmanoma, tai turėtų padėti suderinti veiklos praktiką ir taip suvienodinti sistemos veikimą.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Užbaigta – Period: 2004 - 2007 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter