IMPEL Logo

Pramonės įrenginių aplinkosauginiai patikrinimai pagal Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (IED)

2012 - 2013

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

Šio projekto tikslas buvo organizuoti keitimąsi informacija apie geriausią praktiką, susijusią su IED 23 straipsnio ir kitų su inspekcijomis susijusių straipsnių įgyvendinimu. Atsižvelgiant į IMPEL jau parengtas inspektavimo planavimo ir rizikos vertinimo gaires bei IED reikalavimus, buvo parengta interaktyvi IED inspektavimo gairių knyga.

Šia rekomendacine knyga siekiama padėti praktikams atsakyti į pagrindinius klausimus, kuriuos turi spręsti bet kuri inspektuojanti institucija, įgyvendindama IED į savo inspektavimo sistemą ir (IMPEL) inspektavimo ciklą. Vykdant IED patikrinimų projektą IED patikrinimo prievolės buvo pritaikytos prie patikrinimo ciklo, taip pat patikrinimo ciklas buvo pritaikytas prie IED techninių ir teisinių terminų. Dėl to rekomendacijų knygoje pateikiamas bendras IED naudojamų techninių ir teisinių tikrinimo terminų supratimas ir padedama sudaryti vienodas sąlygas taikant naujus IED tikrinimo įpareigojimus IMPEL šalyse narėse.

Gairių 5 skyriuje pateikiamas visų svarbių straipsnių apie tikrinimą rinkinys, kuriame aprašomas jų turinys ir reikšmė, taip pat nuoroda į gairių knygą, kurioje pateikiama nuoroda į atitinkamą tikrinimo ciklo dalį.

Number: 2012/06 – Status: Užbaigta – Period: 2012 - 2013 – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter