IMPEL Logo

Pramonės įrenginių aplinkosauginiai patikrinimai pagal Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą (IED) - Su IRAM susijusių patikrinimų programų rengimas

Užbaigta

Projekto aprašymas ir tikslai

2011 m. sausio 6 d. įsigaliojo Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva (PITD), kurios 80 straipsnio 1 dalyje išvardytos nuostatos per dvejus metus turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. IED nustatyti nauji pramonės įrenginių tikrinimo reikalavimai, aprašyti direktyvos 23 straipsnyje. Įpareigojimai dėl įprastų aplinkosauginių patikrinimų yra naujas iššūkis ES valstybėms narėms.

Šis projektas remiasi ankstesniais metais IMPEL tinkle atliktu darbu. Žr. 2012 m. IMPEL projektą dėl IED patikrinimų ir 2011 m. projektą "easyTools". Po to, kai IED prievolės tapo aiškesnės jas įgyvendinus valstybėse narėse (ir padedant per IMPEL IED patikrinimų projektą parengtam gairių rinkiniui), IMPEL buvo pritarta, kad reikia toliau rengti gaires ir galimą IT priemonę, skirtą patikrinimų programoms.

Number: 2013/08 – Status: Užbaigta – Period: – Topic: Pramonė ir oras - Tags:

Subscribe to our newsletter